Posłanie młodzieży z diecezji płockiej na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony

W siedzibie Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży „Studnia” w Płocku biskup płocki Szymon Stułkowski dokonał posłania młodych do udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie: - Jedziemy tam, żeby przyznać się do Jezusa i doświadczyć, jak wielu jest nas w świecie – zwrócił się do przedstawicieli młodego pokolenia 24 czerwca br.

354607185 652519813579243 8992429367538890456 N

Młodzież z diecezji płockiej przez wiele miesięcy przygotowywała się do udziału w 37. Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie w Portugalii, w dniach 1-6 sierpnia, pod hasłem „Maryja wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 1,39).

Jej formalne posłanie na ŚDM miało miejsce w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym „Studnia”. Najpierw młodzież z duszpasterzami wzięła udział w adoracji Najświętszego Sakramentu. Modlitwie przewodniczył ks. Krzysztof Ruciński, diecezjalny duszpasterz młodzieży oraz koordynator diecezjalny ŚDM. Towarzysząca adoracja medytacja miała charakter dziękczynienia, przeproszenia i prośby.

Po adoracji młodzi wysłuchali i obejrzeli prezentację przygotowaną przez ks. Bartosza Leszkiewicza, pracownika Archiwum Diecezjalnego i Biblioteki Seminaryjnej w Płocku - o Portugalii, jej kulturze, życiu społecznym i religijnym.

Gościem spotkania w Płocku był ks. Tomasz Koprianiuk z Siedlec, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM. Przedstawił młodzieży ideę ŚDM, można było też porozmawiać z nim indywidualnie. Wspólnie zaśpiewano hymn ŚDM.

Potem Mszy św. w kaplicy „Studni” przewodniczył bp Szymon Stułkowski. Powiedział, że Jan Paweł II zorganizował Światowe Dni Młodzieży po raz pierwszy w 1986 roku prawdopodobnie na bazie doświadczeń związanych z działalnością w Ruchu Światło-Życie. W ruchu tym organizowany jest Dzień Wspólnoty, z Eucharystią, świadectwami, integracją. To był fenomen, „który kształtował jego posługiwanie biskupie”.

- Na Światowe Dni Młodzieży pojedziemy razem. Zrobimy to, żeby przyznać się do Jezusa: „Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie” (Mt 10,32-33). Przyznanie się do Jezusa, to wspólny mianownik tych, którzy tam przyjadą. Niektórzy będą poszukujący, inni już ugruntowani w wierze, ale istota jest taka, żeby przyznać do Jezusa i doświadczyć jak jest nas wielu w świecie – podkreślił biskup płocki.

Pasterz Kościoła płockiego przekazał, że do udziału w ŚDM zgłosiło się 1,5 mln ludzi z całego świata. Nie jest to wynik imponujący, jednak liczy się to, że podczas takiego spotkania młodzi wychodzą na ulice.

- W szkole, na uczelni, na imprezie, wśród rówieśników trudno jest nieraz przyznać się do Pana Jezusa. Wszyscy mamy z tym trochę problem w codzienności. Prośmy Maryję, która patronuje temu spotkaniu, która z pośpiechem niosła Jezusa do Elżbiety, żeby to była dla nas piękna przygoda wiary, żeby nas wzmocniła, żebyśmy naszą postawą, naszym świadectwem umocnili w wierze tych, których spotkamy – dodał bp Stułkowski.

Zwieńczeniem spotkania był obrzęd posłania młodzieży na ŚDM oraz modlitwa zawierzenia Maryi – Patronce tegorocznych ŚDM. Wykonano też pamiątkowe, wspólne zdjęcie młodzieży z bp. Stułkowskim.

W 37. Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie weźmie udział 140 osób z diecezji płockiej, w tym 93 osoby będą reprezentowały Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Studnia” w Płocku. Młodzież poleci na Dni w Diecezjach do Portugalii 26 lipca, do diecezji Coimbra, powrót zaplanowano na 7 sierpnia.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę