Ponad tysiąc osób na II Balu Wszystkich Świętych w Płocku

Ponad tysiąc osób wzięło udział w II Balu Wszystkich Świętych, jaki odbył się w Hali Sportowej Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku, z inicjatywy Fundacji „Cokolwiek uczyniliście” (29 października br.). Dzieci przebrane za aniołów, świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego wzięły udział w konkursach i zabawach. Towarzyszył im ks. biskup Szymon Stułkowski.

Bal Wszystkich Świętych 2023

Pomysłodawcą i koordynatorem przedsięwzięcia był Adam Modliborski, wiceprezes Fundacji „Cokolwiek uczyniliście”: - Chcieliśmy, aby młode pokolenie wzięło udział w wydarzeniu opartym na wartościach chrześcijańskich. Postanowiliśmy wesprzeć rodziców w kształtowaniu takich postaw u dzieci, a także zintegrować uczestników przez animację. Dzieci mogły spędzić czas uczestnicząc w radosnej zabawie, a nie wpatrując się w smartfon - powiedział dr Witold Wybult, prezes Fundacji „Cokolwiek uczyniliście”.

Najwięcej dzieci uczestniczących w balu przywdziało strój Anioła, ale były też dzieci przebrane na przykład za św. Franciszka z Asyżu, św. Faustynę Kowalską, św. Michała Archanioła, św. Mikołaja czy św. Zygmunta - patrona Płocka. Dzieci wzięły również udział w losowaniu nagród.

Partnerami wydarzenia byli: Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej, Centrum Edukacji Grupa ORLEN, Poland Green Energy, Agencja Impuls.

W organizację przedsięwzięcia włączyli się: ks. dr Krzysztof Cymerman z Oazą i młodzieżą V Liceum Ogólnokształcącego oraz parafią św. Jana Chrzciciela w Płocku, Monika Lisicka z Odnową w Duchu Świętym, wolontariusze.

II Bal Wszystkich Świętych w Płocku odbył się w ramach 38. Płockich Dni Kultury Chrześcijańskiej, jego patronem był biskup płocki Szymon Stułkowski. Wydarzenie dofinansował Diecezjalny Fundusz Społeczny. Fundatorami nagród byli: bp Szymon Stułkowski, radny miejski Andrzej Aleksandrowicz, Piotr Zalewski, Jarosław Karpiński.

Bale Wszystkich Świętych odbyły się przed uroczystością Wszystkich Świętych także w kilku innych miejscowościach diecezji płockiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę