Po raz piąty w Ciechanowie odbył się „Wake up”

Około 700 młodych osób modliło się, ale też słuchało świadectw i tańczyło podczas piątego „Wake up” – ewangelizacyjnego spotkania w Ciechanowie (7 października br.). Spotkanie zorganizowała wspólnota „Wojsko Gedeona” z ks. Tomaszem Decem. Mszy św. dla młodych przewodniczył ks. biskup Szymon Stułkowski, a zwieńczeniem wydarzenia był koncert Edzia.

Wake Up 2023

„Wake up” (j. ang. obudź się), czyli ewangelizacyjne spotkanie młodzieży, odbyło się w Ciechanowie po raz piąty. Około 700 młodych ludzi: członków wspólnoty „Wojsko Gedeona”, a także kandydatów do sakramentu bierzmowania z: Ciechanowa, Glinojecka, Mławy, Serocka, Pułtuska, Nasielska, Płońska, Karniewa - spotkało się w hali „Mazovia” w Ciechanowie.

W programie były spotkania z ciekawymi ludźmi, w tym z influencerką i fotomodelką Klaudią Tołłoczko, która obecnie zajmuje się między innymi tzw. dietetyką biblijną oraz wokalistą Michałem Królem, specjalistą od „muzyki uwielbieniowej”.

Ważnym punktem spotkania była adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa wstawiennicza. Wielu z nastolatków po raz pierwszy w życiu uczestniczyło w takiej formie modlitwy i głęboko ją przeżyło.

Wieczorem Mszy św. przewodniczył bp Szymon Stułkowski. W homilii przywołał obraz winnicy z Ewangelii (Mt 21, 33-43). Stwierdził, że obraz ten pokazuje, jak bardzo Bogu zależy na człowieku, jak bardzo potrafi On o człowieka walczyć, wręcz go ścigać, gdy widzi, że człowiek niszczy wzajemną relację.

Opowiedział młodzieży historię św. s. Faustyny Kowalskiej, która jeszcze jako świecka kobieta ujrzała Jezusa, gdy tańczyła na zabawie w parku w Łodzi. Bp Stułkowski podkreślił, że tak jest również w zwykłym życiu - Bóg może przyjść do człowieka w każdej chwili.

Biskup płocki dodał, że wprawdzie Bóg potrafi walczyć o człowieka, ale potrzebni są też ludzie, którzy pomogą w tej walce. Zachęcił uczestników „Wake up”, by pomogli swoim rówieśnikom w budowaniu relacji z Panem Bogiem.

Ponadto poprosił młodzież, aby modliła się o żywą relację z Duchem Świętym, starała rozmawiać z osobową miłością Boga, otwierała na przygodę współpracy z Duchem Świętym: - Daj się znaleźć Bogu. „Wake up” - obudź się, żebyś żył – wezwał ludzi młodych bp Stułkowski.

Ostatnią częścią spotkania był koncert Edzia (czyli Piotra Byliny). To gdańszczanin, freestylowiec, tiktoker i influencer, uczestnik Fame MMA. Zanim stał się popularnym internetowym twórcą, był jednym z najlepszych raperów wolnej formy improwizacji raperskiej na żywo, czyli bez wcześniejszego przygotowania. Edzio w Ciechanowie dosłownie porwał młodzież, ale nie tylko muzyką – ogromne wrażenie zrobiło także jego świadectwo doświadczenia w życiu Pana Boga.

Głównym organizatorem „Wake up” była wspólnota „Wojsko Gedeona” na czele z ks. Tomaszem Decem, wikariuszem parafii pw. św. Wojciecha w Nasielsku: - Organizacja i przebieg „Wake up” udały się dzięki zaangażowaniu bardzo wielu osób – podkreślił duchowny.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę