Płocki pogrzeb dzieci zmarłych przed narodzeniem

W Płocku po raz jedenasty odbył się pogrzeb 27 dzieci, które zmarły przed narodzeniem: - Kiedy Jezus mówi, że chce nas pokrzepić, nie rzuca słów na wiatr - zwrócił się do uczestników pogrzebu bp Szymon Stułkowski. Wydarzenie w dniu 12 października br. przygotowali: Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

IMG 8483

Mszy św. w kaplicy pw. Najświętszego Serca Jezusa na płockim cmentarzu w Alejach Kobylińskiego przewodniczył bp Szymon Stułkowski, koncelebrował ją między innymi ks. dr Wojciech Kućko, diecezjalny duszpasterz rodzin, dyrektor Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej w Płocku.  

- Pan Jezus mówi w Ewangelii, żeby przyjść do niego ze swoim utrudzeniem i obciążeniem, bo On chce pokrzepić. To propozycja, której nie warto odrzucać, gdy przeżywa się taki dramat. Może to jednak być propozycja trudna do przyjęcia, ponieważ mogą się rodzić w sercu myśli przeciwne Panu Bogu. Mimo to należy je  wyrażać  przed Bogiem, nie zmuszać się do tego, żeby myśleć wbrew temu, co się przeżywa - uważał biskup płocki.  

Stwierdził, że gdy człowiek będzie mówił o tym, co przeżywa w sercu, o swoim bólu, zranieniu i cierpieniu, to jest „autentyczna modlitwa płynąca z serca”. Pan Bóg działa w czasie, kiedyś przyjdzie pociecha i zgoda na to, co się stało. Zrozumienie tej sytuacji może przyjść, gdy człowiek będzie po drugiej stronie życia.

Bp Stułkowski przypomniał, że 10 września w Markowej na ołtarze wyniesiona została cała rodzina Ulmów, łącznie z nienarodzonym jeszcze dzieckiem. Poprosił, aby modlić się litanią, która znajduje się na obrazku wręczonym wszystkim uczestnikom pogrzebu: - Kiedy Jezus mówi, że chce nas pokrzepić, nie rzuca słów na wiatr. Mocno w to wierzę i zapraszam do takiej głębokiej wiary. Miejmy głębokie przekonanie, że te dzieci są szczęśliwe u Boga – podkreślił duchowny. 

Po obrzędach przy urnie odbyła się procesja do pomnika – grobu. Do grobu złożono szczątki 27 dzieci (22 dzieci z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i 5 dzieci ze Szpitala Świętej Trójcy). Uczestnicy pogrzebu złożyli na grobie kwiaty i zapalili znicze.

Wszyscy otrzymali obrazki z litanią przez wstawiennictwo błogosławionych męczenników Wiktorii i Józefa Ulmów oraz ich dzieci, a także broszury „Jesteś. Doświadczenie poronienia”, przygotowane przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. 

W diecezji płockiej pomoc rodzicom, którzy utracili dziecko przed narodzeniem, świadczy Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Metanoia” w Płocku i Ciechanowie.  


Organizatorzy pogrzebu dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji pochówku dzieci w Płocku:
• Biskupowi Płockiemu Szymonowi Stułkowskiemu za wsparcie i towarzyszenie nam wszystkim na drodze obrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci;
• Rodzicom 27 dzieci zmarłych przed narodzeniem, ich dziadkom, bliskim, rodzinom, przyjaciołom;
• Dyrekcji i pracownikom dwóch szpitali płockich, którzy troszczą się o ciała zmarłych dzieci: Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku-Winiarach oraz Szpitala Świętej Trójcy w Płocku;
• Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Płocku – organizatorowi strony formalnej pochówku;
• Zakładowi Pogrzebowemu Pana Stanisława Frydrysiaka z Płocka;
• Panu Wojciechowi Popielskiemu ze współpracownikami z Zarządu Cmentarzy przy ul. Kobylińskiego;
• Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja w Płocku z duszpasterzami na czele z ks. kanonikiem Jarosławem Kamińskim;
• diakonowi Michałowi Perkowi z Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku;
• Panu st. chor. sztab. r. Dariuszowi Liposkiemu z Płockiego Uniwersytetu Ludowego z Płocka i z Akademii Sztuki Wojennej z Warszawy oraz społeczności Płockiego Uniwersytetu Ludowego;
• Wydziałowi do spraw Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej oraz Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej z Prezesem Witoldem Wybultem za różaniec i przygotowanie uroczystości;
• posługującym podczas liturgii.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę