Płocki „Chemik” podziękował Bogu za 60-lecie działalności

- Widzimy w Europie kryzys wartości, mający swoją podstawę w odejściu od Boga. Nie bójcie się, że stoicie po stronie Boga – powiedział ks. biskup Roman Marcinkowski w kościele parafii św. Jana Chrzciciela w Płocku, z okazji jubileuszu 60-lecia Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza, popularnego płockiego „Chemika” (18 listopada 2022 r). 

Płock, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela

Płock „Chemik” swój jubileusz rozpoczął Mszą św. w kościele parafii św. Jana Chrzciciela w Płocku, przewodniczył jej biskup senior Roman Marcinkowski. Hierarcha na wstępie podkreślił, że szkoła mocno wpisała się w historię miasta, a swoje świętowanie rozpoczyna od wspólnej Eucharystii. Na ołtarzu modlitwy składa intencje związane ze szkołą: za dyrekcję, nauczycieli, obecnych i emerytowanych, za uczniów i za absolwentów.

W homilii biskup nawiązał do postawy bł. Karoliny Kózkówny: - Zanurzona w miłości do Boga oddała swoje życie, aby zachować godność - człowieka, kobiety, dziecka Bożego. XXI wiek przyniósł wiele cierpienia, wojen i prześladowań. Tak wielu chrześcijan jest obecnie w rożnych formach prześladowana za swoją wiarę. Widzimy w Europie kryzys wartości, mający swoją podstawę w odejściu od Boga - stwierdził kaznodzieja.

Zwracając się do młodzieży zaznaczył, że  będzie ona w tym świecie funkcjonować i będzie go sama tworzyć: - Nasze życie nie może być „neutralne”, można być za albo przeciw Chrystusowi. Nie bójcie się, że stoicie po stronie Boga – powiedział biskup senior.

Na koniec odwołał się do przykładu Muńka Staszczyka. Artysta ten przyznał, że w dorosłym życiu śmiał się z „babć z różańcami”. Jednak nawrócił się, choć nie to była łatwa droga, bo walczył również z nałogiem alkoholowym. Po wielu latach przystąpił do spowiedzi, a „różaniec daje mu siłę, jakiej nigdy wcześniej nie miał”. 

Podczas Mszy św. śpiewy wykonywał wybitny płocki Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses, pod dyrekcją Anny Bramskiej.

Po Mszy św. w Zespole Szkół Centrum Edukacji przy al. Kobylińskiego 25 odbyła się jubileuszowa akademia. W programie był koncert w wykonaniu szkolnego zespołu wokalnego, przeplatany anegdotami i wspomnieniami z życia szkoły. Uczestnicy spotkania mogli również obejrzeć wystawę fotografii, dokumentów i innych pamiątek, zwiedzić budynek szkoły oraz wziąć udział w okolicznościowym balu.

***

Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza ma bogatą historię. Powstanie szkoły było związane z budową Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku. Najpierw, w dniu 1 września 1962 roku, decyzją Ministerstwa Przemysłu Chemicznego powołana została 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących na podbudowie szkoły podstawowej oraz 2,5-letnia Państwowa Szkoła Techniczna dla absolwentów liceum ogólnokształcącego. W ciągu minionych lat szkoła ulegała przemianom i rozbudowom, posiadała warsztaty i internat.

Obecna nazwa szkoły, to Zespół Szkół Centrum Edukacji Sp. z o.o.  Oprócz bogato wyposażonych pracowni do nauczania przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, szkoła posiada specjalistyczne pracownie chemiczne, bibliotekę, kino aulę, sale komputerowe. Dyrektorem Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku jest Bartłomiej Biernacki.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę