Pierwsza Komunia święta dzieci ze wspólnoty "Baranki"

Piętnaścioro dzieci z Płocka i diecezji płockiej, które przygotowywały się do przyjęcia pierwszej Komunii świętej zgodnie z programem „Baranki”, przyjęło ten sakrament 15 kwietnia br. w katedrze płockiej z rąk ks. biskupa Mirosława Milewskiego: - Jesteście znakiem nadziei dla świata, że w tych niełatwych czasach można, jeśli tylko się tego pragnie, budować piękny Kościół - powiedział biskup do dzieci, ich rodziców, chrzestnych i bliskich.

F69a2ceb E3ff 4C58 Bfd4 067Fbddd7b90

Dzieci ze wspólnoty „Baranki” przygotowywały się wraz z rodzicami do przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania i Komunii świętej w ramach specjalnego programu. Formacja rozpoczęła się w październiku ubiegłego roku, podczas comiesięcznych spotkań. Były też wspólne, weekendowe rekolekcje. 

Uroczystość przyjęcia pierwszej Komunii świętej przez „Baranki” odbyła się podczas Mszy św. w bazylice katedralnej płockiej. Przewodniczył jej bp Mirosław Milewski. Zaznaczył, że nadszedł długo oczekiwany i wytęskniony przez dzieci pierwszokomunijne i ich rodziców dzień.

- Eucharystia została ustanowiona przez Pana Jezusa w tym celu, aby być naszym duchowym pokarmem, tak jak każdy człowiek potrzebuje pokarmu i napoju, aby mógł żyć. Potrzebuje pokarmu i napoju ludzkie ciało, organizm, aby mógł żyć, rosnąć, rozwijać się, pracować. Podobnie, potrzebuje też pokarmu i napoju ludzka dusza, aby mogła wytrwać w wędrówce do życia wiecznego. Człowiek potrzebuje Eucharystii, aby mógł żyć na wieki tym życiem, które jest z Boga samego – zaakcentował bp Milewski.

Stwierdził, że katedra jest tego dnia Wieczernikiem. „Baranki” jak apostołowie zasiadają do „Uczty z Jezusem”, są gotowi, aby w tej tajemnicy w pełni uczestniczyć.  Jest to dzień radości, dzień wielkiego „spożywania” Chleba Życia, ale też święto chrześcijańskich rodzin.

- Drogie dzieci, dziewczynki i chłopcy, którzy dziś po raz pierwszy macie przyjąć do waszych serc Pana Jezusa jako pokarm na życie wieczne: gdy ksiądz powie „Ciało Chrystusa”, każda i każdy z was odpowie: „Amen”. „Amen” - to znaczy: „wierzę”, „przyjmuję z wiarą”. Kochajcie Pana Jezusa – zwrócił się do dzieci.

Obiecał modlitwę, aby dzieci przyjmowały Jezusa w Komunii świętej jak najczęściej, a tym samym wyznawały swoją wiarę i w tej wierze wzrastały. Podziękował księżom, rodzicom i prowadzącym spotkania przygotowawcze za siedem miesięcy przygotowań, za cierpliwe uczenie i tłumaczenie dzieciom największej tajemnicy wiary, za uczenie spowiedzi.

- Jesteście znakiem nadziei dla świata, że w tych niełatwych czasach można, jeśli tylko się tego pragnie, budować piękny Kościół. Dziękuję, że pokazujecie nam piękno i radość wiary. Pewnie nie macie świadomości, że pokornie, ale z wielką mocą pokazujecie co to znaczy dziś „Iść na cały świat i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (por. Mk 16,15) – dodał bp Milewski.

Pierwszą Komunię św. płockie „Baranki” przyjęły w bazylice katedralnej wraz z rodzicami, którzy przyprowadzili ich ołtarza (gdy było to możliwe wspólnie z rodzicami). Były ubrane w okolicznościowe alby.

Była to trzecia grupa, która w ostatnich latach przyjęła tzw. wczesną Komunię świętą zgodnie z programem „Baranki”. Spotkania przygotowujące koordynował ks. Bartosz Szostak, sekretarz bp. Mirosława Milewskiego. Odbywały się one przy współpracy z Centrum Psychologiczno-Pastoralnym Metanoia w Płocku i Szkołami Katolickimi w Płocku.

„Baranki” to program przygotowań do sakramentu pojednania oraz Eucharystii w rodzinie. Powstał on kilka lat temu, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodzin edukujących swoje dzieci w domu. Pierwsze spotkania odbyły się w diecezji bielsko-żywieckiej, kolejne grupy „Baranków” powstały w innych diecezjach, w tym w diecezji płockiej.

Program ten stanowi przestrzeń do pogłębiana wiary i umacniania więzi rodzinnej. Zgodnie z założeniami programu, najwłaściwszym miejscem przekazywania dzieciom wiary jest rodzina, a wsparcia we wzrastaniu w wierze udziela wspólnota rodzin. Do przyjęcia sakramentu pojednania dzieci przygotowuje kapłan. Przygotowania te opiera się na perspektywie dobra (jest to podstawowe założenie wspólnot „Baranków”). Sama uroczystość przyjęcia pierwszej Komunii świętej w kościele odbywa się w obecności rodziców, w prostych albach, bez obecności fotografów czy przyjmowania prezentów.