Pielgrzymka Strażaków do Sanktuarium św. Floriana w Austrii – 6-9 czerwca 2024 r.