Pięciu alumnów przystąpiło do obrzędu kandydatury do święceń diakonatu i prezbiteratu

- Troszczcie się o siebie, spotykajcie się, módlcie, upominajcie – zwrócił się biskup płocki Szymon Stułkowski do pięciu alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, w czasie Mszy św. z obrzędem kandydatury do święceń diakonatu i prezbiteratu (4 grudnia br.). Uroczystość z udziałem wychowawców i profesorów odbyła się w seminaryjnej kaplicy Dobrego Pasterza.

Kandydatura2022

- Historia powołań pokazuje, że Pan Bóg zawsze wychodzi pierwszy, Jego łaska uprzedza wszelkie nasze działania. Bóg jest pierwszym, który was zaprosił, wy odpowiedzieliście na powołanie. Wielu ludzi pomagało wam w  tym – zaznaczył w kazaniu biskup płocki Szymon Stułkowski.

Poprosił, by alumni troszczyli się o relację z Bogiem, który jest źródłem nadziei, i by „przygarniali się nawzajem”: - Troszczcie się o to, aby trzymać się razem, zwłaszcza teraz, gdy z różnych stron „obrywamy” jako Kościół, zasłużenie i niezasłużenie. Trzymajcie się razem, spotykajcie, módlcie, pomagajcie, upominajcie - zachęcił kandydatów do przyjęcia sakramentu kapłaństwa.  

Przyznał, że dzień po ingresie do katedry płockiej pojechał na tamę we Włocławku, do miejsca, gdzie odnaleziono ciało bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Poznał go przed męczeńską śmiercią, dostał od niego krzyż. Zanim sam został biskupem, po rozmowie z nuncjuszem pojechał na Żoliborz, do parafii św. Stanisława Kostki, modlił się tam, zawierzając wstawiennictwu błogosławionego.

Bp Stułkowski poprosił również, aby do pięciu imion alumnów przystępujących do obrzędu kandydatury, dopisać trzy inne: Antoni, Stanisław i Kazimierz. Przywołał historię trzech wikariuszy z Gostynina z roku 1939, którzy oddali życie za proboszcza (chodzi o ks. Antoniego Dubasa, Stanisława Krystosika i Kazimierza Stankiewicza). Dali oni „piękne świadectwo”.

- Przygarniajcie się nawzajem, bo i Chrystus was przygarnął ku chwale Boga. To wasza ostatnia prosta do święceń - stwierdził bp Stułkowski.

W czasie Mszy św. w seminaryjnej kaplicy Dobrego Pasterza przewodniczył on obrzędowi kandydatury do święceń diakonatu i prezbiteratu, z udziałem pięciu alumnów - studentów piątego roku WSD.

Byli to: Cezary Jasiński z parafii św. Urbana w Baboszewie, Michał Perek z parafii św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu, Wiktor Rękawiecki z parafii św. Wojciecha w Solcu, Sebastian Szymański z parafii św. Michała Archanioła w Płońsku, Karol Wernik z parafii św. Apostoła Bartłomieja w Jeżewie.

Alumni wcześniej wzięli udział w rekolekcjach w Świnicach Warckich - miejscu chrztu św. Faustyny Kowalskiej (ur. 5 sierpnia 1905 r. – zm. 5 października 1938 r.).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę