Personalia - 12 maja 2023

Nominacje w instytucjach diecezjalnych

 1. Ks. mgr Paweł Baliński, wikariusz parafii pw. św. Wojciecha w Przasnyszu, z dniem 23 sierpnia 2023 r., mianowany prefektem Roku Propedeutycznego w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku.
 2. Ks. mgr Jakub Kępczyński, kapelan Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, z dniem 1 czerwca 2023 r., mianowany wicedyrektorem Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Metanoia” w Płocku.
 3. Ks. kan. dr Włodzimierz Piętka, dyrektor Oddziału Płockiej Edycji Tygodnika "Gość Niedzielny, z dniem 1 lipca 2023 r., mianowany prefektem ds. studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku.
 4. Ks. mgr Maciej Szostak, wicedyrektor CPP „Metanoia” w Płocku, z dniem 1 czerwca 2023 r., mianowany dyrektorem tegoż Centrum. 
 5. Ks. mgr Radosław Zawadzki, prefekt Roku Propedeutycznego w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, z dniem 1 lipca 2023 r., mianowany dyrektorem „Caritas” Diecezji Płockiej.

Inne nominacje

 1. Ks. kan. dr Jarosław Stanisław Kwiatkowski, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Łętowie, z dniem 1 lipca 2023 r., mianowany rektorem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku.
 2. Ks. kan. dr Jarosław Stanisław Kwiatkowski, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Łętowie, z dniem 1 lipca 2023 r., mianowany delegatem Biskupa Płockiego ds. stałej formacji duchowieństwa, ojcem duchownym księży i spowiednikiem kapłanów.

Nominacje proboszczowskie

 1. Ks. kan. mgr Jarosław Arbat, proboszcz parafii pw. św. Zygmunta w Opinogórze, z dniem 1 lipca 2023 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Mateusza w Pułtusku.
 2. Ks. kan. dr Tomasz Bogdan Brzeziński, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, z dniem 1 lipca 2023 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku.
 3. Ks. kan. mgr Szczepan Janusz Bugaj, dyrektor „Caritas” Diecezji Płockiej, z dniem 1 lipca 2023 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Wojciecha w Nasielsku.
 4. Ks. mgr Marek Czarciński, wikariusz parafii pw. św. Wojciecha w Szreńsku, z dniem 1 lipca 2023 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Anny w Sokołowie.
 5. Ks. mgr Sławomir Detmer, proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Okalewie, z dniem 1 lipca 2023 r., mianowany proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bodzanowie.
 6. Ks. mgr Waldemar Dziewulski, proboszcz parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie, z dniem 1 lipca 2023 r., mianowany proboszczem parafii pw. Wszystkich Świętych w Gozdowie.
 7. Ks. mgr Paweł Gniadkowski, proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Soczewce, z dniem 1 lipca 2023 r., mianowany proboszczem parafii pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Okalewie.
 8. Ks. Andrzej Petrykowski, wikariusz parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Płocku - Imielnicy, z dniem 1 sierpnia 2023 r., mianowany proboszczem parafii pw. Wszystkich Świętych w Niechłoninie.
 9. Ks. kan. mgr Andrzej Pieńdyk, prorektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, z dniem 1 lipca 2023 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Bartłomieja w Rogowie. 
 10. Ks. mgr Mariusz Przybysz, wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Osieku, z dniem 1 lipca 2023 r., mianowany proboszczem parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Soczewce.
 11. Ks. kan. mgr Zbigniew Rembała, po powrocie z misji i zakończeniu posługi rektora w Wyższym Seminarium Duchownym w Iquitos w Peru, z dniem 1 lipca 2023 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Zygmunta w Opinogórze.
 12. Ks. dr Wiesław Szymański, proboszcz parafii pw. św. Anny w Sokołowie, z dniem 1 lipca 2023 r., mianowany proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dzierzgowie. 
 13. Ks. mgr Tomasz Tomczak, wikariusz parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu n. Drwęcą, z dniem 1 lipca 2023 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Łętowie.
 14. Ks. mgr Mirosław Wółkiewicz, wikariusz parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pniewie, z dniem 1 lipca 2023 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie.
 15. Ks. mgr Dariusz Załęcki, proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Niechłonnie, z dniem 1 sierpnia 2023 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Anny w Żałem.

Nominacje administratorów na proboszczów parafii

 1. Ks. dr Grzegorz Adamiak, administrator parafii pw. św. Antoniego w Trąbinie, z dniem 12 maja 2023 r., mianowany proboszczem tej parafii.
 2. Ks. mgr Jarosław Wojciech Borek, administrator parafii pw. św. Leonarda w Grzebsku, z dniem 12 maja 2023 r., mianowany proboszczem tej parafii.
 3. Ks. dr Artur Paweł Janicki, administrator parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dobrzyniu n. Wisłą, z dniem 12 maja 2023 r., mianowany proboszczem tej parafii.
 4. Ks. mgr Krzysztof Wojciech Muzal, administrator parafii pw. św. Marcina w Mochowie, z dniem 12 maja 2023 r., mianowany proboszczem tej parafii.
 5. Ks. mgr Adam Przemysław Ners, administrator parafii pw. św. Wojciecha w Zagrobie, z dniem 12 maja 2023 r., mianowany proboszczem tej parafii.
 6. Ks. mgr Grzegorz Adam Ostrowski, administrator parafii pw. św. Jana Nepomucena w Duczyminie, z dniem 12 maja 2023 r., mianowany proboszczem tej parafii.
 7. Ks. dr Rafał Jacek Pabich, administrator parafii pw. św. Stanisława BM w Glinojecku, z dniem 12 maja 2023 r., mianowany proboszczem tej parafii.
 8. Ks. mgr Sebastian Pakulski, administrator parafii pw. św. Floriana w Chamsku, z dniem 12 maja 2023 r., mianowany proboszczem tej parafii.
 9. Ks. mgr Dariusz Pargulski, administrator parafii pw. św. Józefa w Syberii, z dniem 12 maja 2023 r., mianowany proboszczem tej parafii.
 10. Ks. mgr Robert Piątkowski, administrator parafii pw. św. Mateusza w Goleszynie, z dniem 12 maja 2023 r., mianowany proboszczem tej parafii.
 11. O. Piotr Słomiński O. Carm., administrator parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Oborach, z dniem 12 maja 2023 r., mianowany proboszczem tej parafii.

Przejścia na emerytury 

 1. Ks. prał. mgr Piotr Joniak, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dzierzgowie, z dniem 30 czerwca 2023 r., przechodzi na emeryturę.
 2. Ks. kan. Antoni Kołodziejski, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku, z dniem 30 czerwca 2023 r., przechodzi na emeryturę.
 3. Ks. inf. Wiesław Kosek, proboszcz parafii pw. św. Mateusza w Pułtusku, z dniem 30 czerwca 2023 r., przechodzi na emeryturę.
 4. Ks. kan. Tomasz Mazurowski, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bodzanowie, z dniem 30 czerwca 2023 r., przechodzi na emeryturę.
 5. Ks. kan. Stanisław Jan Opolski, proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Gozdowie, z dniem 30 czerwca 2023 r., przechodzi na emeryturę.  
 6. Ks. kan. Tadeusz Pepłoński, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Nasielsku, z dniem 30 czerwca 2023 r., przechodzi na emeryturę.
 7. Ks. kan. mgr Marek Adam Zacieski, proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w Rogowie, z dniem 30 czerwca 2023 r., przechodzi na emeryturę.

Przejście na rentę

Ks. kan. mgr Tomasz Wójtowicz, proboszcz parafii pw. św. Anny w Żałem, z dniem 31 lipca 2023 r., przechodzi na rentę.

Zwolnienia

 1. Ks. kan. mgr Szczepan Janusz Bugaj, dyrektor „Caritas” Diecezji Płockiej, w związku z nominacją proboszczowską do parafii pw. św. Wojciecha w Nasielsku, z dniem 30 czerwca 2023 r., zwolniony z pełnionego urzędu dyrektora.
 2. Ks. kan. dr Tomasz Bogdan Brzeziński, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, w związku z nominacją proboszczowską do parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku, z dniem 30 czerwca 2023 r., zwolniony z pełnionego urzędu rektora.
 3. Ks. kan. mgr Jarosław Mokrzanowski, dyrektor Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Metanoia" w Płocku, na własną prośbę, z dniem 31 maja 2023 r., zwolniony z pełnionego urzędu dyrektora.  
 4. Ks. kan. mgr Andrzej Pieńdyk, prorektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, z dniem 30 czerwca 2023 r., w związku z nominacją proboszczowską do parafii Rogowo, zwolniony z pełnionego urzędu prorektora.
 5. Ks. mgr Radosław Zawadzki, prefekt Roku Propedeutycznego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, w związku z nominacją na urząd dyrektora „Caritas” Diecezji Płockiej, z dniem 30 czerwca 2023 r., zwolniony w pełnionej funkcji prefekta.

Płock, dnia 12 maja 2023 r.

+ Szymon Stułkowski
BISKUP PŁOCKI

 

Ks. Piotr Grzywaczewski
KANCLERZ