Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku obchodziła jubileusz 50-lecia

- Parafię nazywa się „matką”, ponieważ w niej człowiek rodzi się do życia religijnego – powiedział ks. biskup Roman Marcinkowski w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku, z okazji jubileuszu jej 50-lecia (23 czerwca 2023 r.). Proboszczem parafii od 27 lat jest ks. kan. Antoni Kołodziejski.

Na początku uroczystości wszystkich powitał proboszcz parafii ks. kan. Antoni Kołodziejski. Zaznaczył, że bp Roman Marcinkowski, który będzie przewodniczył jubileuszowej Eucharystii, był z parafią związany od początku jej istnienia, był w niej wikariuszem.

Jubileuszową Eucharystię koncelebrowali: ks. inf. prof. dr hab. Wojciech Góralski (od wielu lat sprawujący w parafii Eucharystie i udzielający w niej sakramentów) oraz ks. kan. Stefan Cegłowski, dziekan dekanatu płockiego zachodniego.

W homilii bp Roman Marcinkowski przypomniał początki działalności parafii Janowej, jej szybki rozwój, dużą liczbę wiernych, a także prace remontowe, które przeprowadził ks. proboszcz Antoni Kołodziejski. Podziękował za niezliczone Eucharystie, za sakramenty, które w tej parafii zostały udzielone, rekolekcje, nabożeństwa, za parafian i za działające w parafii grupy.

Przywołując Kodeks Prawa Kanoniczego biskup przypomniał, że parafia jest wspólnotą wiernych, zamieszkujących na określonym terytorium. To „cząstka Kościoła diecezjalnego”, to w niej człowiek się zbawia. Parafię nazywa się „matką”, ponieważ w niej człowiek rodzi się do życia religijnego. To w parafii człowiek spotyka się z Chrystusem, karmi chlebem eucharystycznym, poznaje słowo Boże, przyjmuje sakramenty.

Bp Marcinkowski przypominając, że 24 czerwca przypada święto narodzin św. Jana Chrzciciela stwierdził, że jest to okazja do uświadomienia sobie podwójnych narodzin: pierwszy raz z rodziców, a drugi raz przez chrzest święty. To było włączenie do Kościoła, które domaga się bycia świadkami Chrystusa.

- Czasy, w których żyjemy, wymagają od nas wiarygodności i świadectwa życia. Za naszą wschodnią granicą jest dziś piekło zgotowane przez człowieka. Gdy ktoś morduje innych ludzi, nie ma w nim Boga. Taki świat odrzuca Boga i zasady moralne. To jest zanurzenie w neopogaństwo. Niech nas Bóg uchroni przed taką wizją człowieka, niech da nam siły, byśmy się w tym świecie nie pogubili – modlił się bp Marcinkowski.

Na zakończenie Mszy św. ks. kan. Stefan Cegłowski, dziekan dekanatu płockiego zachodniego, przekazał na ręce ks. proboszcza Antoniego Kołodziejskiego list z gratulacjami i błogosławieństwem od biskupa płockiego Szymona Stułkowskiego.

W czasie Mszy św. śpiewał Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses.

***
Kościół noszący tytuł św. Jana Chrzciciela w Płocku wybudowano w latach 1758-1771 dla Zgromadzenia Ojców Reformatów (franciszkanów), w stylu późnobarokowym. Wewnątrz częściowo zachowało się pierwotne wyposażenie, z bogatą dekoracją snycerską m.in. ołtarze, konfesjonały i ambona, pochodząca z lat 70. XVIII wieku. W 1864 roku doszło do kasaty zakonu. Do pomieszczeń klasztornych (obok kościoła) przeniesiono Seminarium Duchowne, a kościół stał się tzw. kościołem rektorskim.

W 1964 roku przy kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku powstał samodzielny ośrodek duszpasterski, będący kościołem rektorskim w parafii św. Bartłomieja w Płocku. Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku erygowana została 1 marca 1973 roku przez bp. Bogdana Sikorskiego. Teren wydzielono z parafii pw. św. Bartłomieja. Od 1973 roku świątynia pełni rolę kościoła parafialnego. W 1980 roku został poświęcony nowy dom parafialny.

Pierwszym proboszczem parafii był ks. kan. Tadeusz Król. Od roku 1996 proboszczem jest ks. kan. Antoni Kołodziejski. W parafii pracuje też wikariusz ks. dr Krzysztof Cymerman. Parafia liczy około 5.000 wiernych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę