Odznaczenia kanonickie - Wielki Czwartek 2024

Odznaczeni godnością kanonika honorowego Kapituły Katedralnej Płockiej:
1. Ks. prof. dr hab. Ryszard Jan Knapiński, emeryt.
2. Ks. dr Artur Paweł Janicki, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dobrzyniu n. Wisłą, profesor WSD w Płocku.

Odznaczeni godnością kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej:
1. Ks. kan. mgr Sławomir Franciszek Kowalski, proboszcz parafii pw. Świętej Rodziny w Mławie.
2. Ks. kan. mgr Janusz Leon Rumiński, proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku.

Odznaczeni tytułem kanonika:
1. Ks. mgr Jacek Marciniak, dyrektor Szkół Katolickich w Płocku.
2. Ks. mgr Wacław Michalski, proboszcz parafii pw. św. Gotarda w Pałukach.
3. Ks. mgr Zbigniew Olszewski, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Niedzborzu.
4. Ks. Artur Adam Rogala, proboszcz parafii pw. św. Kazimierza w Siemiątkowie.
5. Ks. mgr Wojciech Wiśniewski, proboszcz parafii pw. św. Doroty w Bogurzynie.
6. Ks. mgr Krzysztof Zakrzewski, proboszcz parafii pw. św. Onufrego w Staroźrebach.
7. Ks. mgr Grzegorz Żabik, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Gójsku.

 

+ Szymon Stułkowski
BISKUP PŁOCKI


Ks. Piotr Grzywaczewski
KANCLERZ