Odpust w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Płocku

- Bóg daje nam świętych, którzy wspierają nas w naszych wyborach i wskazują najlepsze dla nas drogi. Niech św. Stanisław Kostka pomoże nam zwyciężać duchowe boje, niech wstawia się za nami przed Bożym tronem - powiedział ks. kan. dr Dariusz Rogowski, notariusz Kurii Diecezjalnej w Płocku, w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Płocku, w dniu odpustu parafialnego (17 września br.).

Płock, Parafia Pw. Św. Stanisława Kostki (2)

Ks. kan. dr Dariusz Rogowski stwierdził, że życie duchowe człowieka rozgrywa się zazwyczaj pomiędzy pewnymi przeciwnościami: Bóg i szatan, świętość i grzech, dobro i zło, pokora i pycha, prawda i kłamstwo. W tej przestrzeni jest ktoś, kto może przybliżyć do Boga, świętości, dobra, pokory, prawdy - to są święci. 

Kaznodzieja zaznaczył, że patron uroczystości - św. Stanisław Kostka, człowiek żyjący przed kilkoma wiekami, jest w stanie wiele dać żyjącym obecnie w zupełnie innym świecie. Dewizę swojego życia Święty ten wyrażał słowami: „Do wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich powinienem żyć”. 

Mimo, że od śmierci św. Stanisława Kostki minęło 455 lat, ta wskazówka jest aktualna w świecie, w którym jest wiele samotności i rozpaczy, w którym wielu wyciąga rękę po narkotyk, alkohol, popełnia samobójstwo. Tacy ludzie żyją w „kulturze przerażającej pustki”. 

- Św. Stanisław Kostka nie dał się zwieść mirażowi kariery, bogatego i wygodnego życia, przyszłości zabezpieczonej majątkiem rodziców. Miał odwagę przeciwstawić się panującym modom na życie. Zrozumiał czym są złudzenia, odkrył głębię, którą każdy z nas posiada. Umiał przeciwstawić się naciskom grupy. Żył z pasją - uważał duchowny. 

Dodał, że Święty wiedział, iż świat nie zaspokoi jego tęsknot. Uwierzył w miłość Boga do niego i całym sobą Bogu odpowiedział. Podjął trud rozwoju. Świadomie wybrał Mistrza. Postawił w swoim krótkim życiu wszystko na Boga, „bez reszty, całkowicie zaangażował się po stronie Boga i Jego spraw”. 

- Jako ludzie jesteśmy rozdarci między różnymi skrajnościami: Bóg i szatan, dobro i zło, prawda i kłamstwo. Chcemy wybierać to, co jasne i piękne, ale nie zawsze wystarcza nam sił. Dlatego Bóg daje nam świętych, którzy wspierają nas w naszych wyborach i wskazują najlepsze dla nas drogi. Niech św. Stanisław Kostka pomoże nam zwyciężać duchowe boje, niech dodaje nam sił i wstawia się za nami przed Bożym tronem, byśmy idąc odważnie drogą naszego życia osiągnęli „niewiędnący wieniec chwały”, który przygotował dla nas Pan - konkludował ks. Dariusz Rogowski.


Parafię pw. św. Stanisława Kostki w Płocku erygował w 1930 roku biskup płocki Antoni Julian Nowowiejski (obecnie błogosławiony). W 1931 roku została ona powierzona księżom salezjanom. W latach 80. XX wieku na płockiej „Stanisławówce” sprawowane były Msze św. za Ojczyznę, inicjowane przez księży salezjanów i NSZZ „Solidarność”. Obecny kościół parafialny konsekrowany został 15 maja 1988 roku. Parafia liczy około 15,5 tysiąca mieszkańców. Jej proboszczem jest ks. Wiesław Kania SDB.