Oaza z diecezji płockiej uczestniczy w rekolekcjach ewangelizacyjnych w Małym Cichym

Niemal sześćdziesięcioosobowa grupa członków Ruchu Światło-Życie diecezji płockiej podczas ferii zimowych modli się, formuje i wypoczywa w miejscowości Małe Ciche w Tatrach. Z młodzieżą spotkał się ks. biskup Szymon Stułkowski. - Starajcie się być twarzą Biblii - zachęcił oazowiczów ich pasterz. Młodzi przyjęli także błogosławieństwo relikwiami bł. Rodziny Ulmów.

Oaza Ferie 24
foto: Ruch Światło-Życie Diecezji Płockiej - facebook

Bp Szymon Stułkowski odwiedził młodzież oazową z diecezji płockiej w Małym Cichym, gdzie między innymi zaprosił ją na wspólną Eucharystię. Kilka dni po Niedzieli Słowa Bożego zachęcił ludzi młodych do tego, aby czytali Biblię, ale bardzo dosłownie, tak by „było ich widać przez Biblię”.

- Aby stać się twarzą Pisma św., twarzą Ewangelii, trzeba słowo Boże czytać i nim żyć. To jest pewne źródło, pewne narzędzie. Czytajcie je na spotkaniach, rozważajcie po to, żeby odkryć głos Pana Boga, Jego wolę i według niej żyć – zaznaczył duchowny.

Życzył dziewczętom i chłopcom z Oazy, żeby udawało się to w ich życiu. Przypomniał maksymę mówiącą o tym, że „świat czyta Ewangelię patrząc na życie chrześcijan”. Zauważył, że skoro w diecezji jest obecnie dziewięć dorosłych osób, które przygotowują się do przyjęcia sakramentu chrztu św. to znaczy, że coś z tego się sprawdza, że oni w ludziach, których spotkali, doświadczyli Pana Jezusa.

- Biblia może być jak okulary – zaakcentował kaznodzieja. - Chociaż dzieje się tyle zła, to Biblia pokazuje, że Pan Bóg mimo wszystko troszczy się o świat i trzyma los świata w swoim ręku. Bóg objawił się w Jezusie nie po to, żeby świat zniszczyć, ale żeby świat zbawić – pokreślił bp Stułkowski.

Pobłogosławił także uczestników Eucharystii relikwiami bł. Rodziny Ulmów. Towarzyszą one biskupowi płockiemu podczas odwiedzin wspólnot diecezjalnych, przeżywających swoje rekolekcje w czasie ferii zimowych.

W rekolekcjach ewangelizacyjnych Ruchu Światło-Życie diecezji płockiej w Małych Cichym w Tatrach uczestniczy blisko sześćdziesięcioosobowa grupa, z moderatorem diecezjalnym ks. Piotrem Gadomskim, czterema innymi księżmi i jedną siostrą zakonną. Tematem rekolekcji są bohaterowie Dziejów Apostolskich. W programie jest też rekreacja, na przykład narty czy spacery górskie.