Oaza Modlitwy dla dzieci w płockiej „Studni”

„Święta codzienność” - pod takim hasłem w Płocku odbyła się trzydniowa Oaza Modlitwy dla dzieci, czyli spotkanie formacyjne dla najmłodszych członków Ruchu Światło-Życie. Kilkudziesięciu uczestników wspólnie się modliło i integrowało: - Człowiek może was oszukać, ale Bóg nigdy - powiedział ks. biskup Mirosław Milewski, który przewodniczył Mszy św. z udziałem uczestników Oazy.

Oaza Dzieci

W pierwszym dniu Oazy Modlitwy dla dzieci Mszy św. przewodniczył bp Mirosław Milewski. Zwrócił uwagę, że dzieci mogły w weekend robić wiele innych rzeczy, a jednak wybrały udział w rekolekcjach.

- Wasi rówieśnicy grają w playstation, siedzą przy komputerach, oglądają filmy, a wy jesteście w „Studni”, aby usłyszeć głos Pana Jezusa. Bądźcie pewni, że On mówi do was poprzez to, co tu się dzieje: liturgię, pracę w grupach, rozmowy. Bądźcie pewni Bożej miłości, niezależnie od tego, skąd tu przyjechaliście, gdzie żyjecie i co robicie na co dzień. Bóg was zawsze kocha. Kolega czy koleżanka może was oszukać, ale Bóg nigdy tego nie zrobi - zaakcentował biskup pomocniczy.

Dodał, że czas poświęcony słuchaniu Boga przynosi od razu i będzie przynosił w przyszłości dobre owoce. Dobrze, że dzieci chcą przechodzić formację oazową, ponieważ „czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”.

W czasie Oazy Modlitwy dzieci uczestniczyły we wspólnych modlitwach, nabożeństwach wielkopostnych, Mszach św. Były formacyjne konferencje i praca w grupach, grupy dzielenia (czyli namiot spotkania) i wieczory integracyjne.

- Hasłem Oazy Modlitwy dla dzieci była „Święta codzienność”, a więc mówiliśmy o tym, jak być blisko Pana Boga w codzienności. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe, przekazywane treści były dostosowane do ich wieku. Zależało nam na zbudowaniu poczucia wspólnoty, ugruntowaniu tożsamości - powiedział ks. Bogdan Kołodziejski, wikariusz parafii św. Barbary w Nowym Dworze Mazowieckim, organizator płockiej Oazy Modlitwy dla dzieci.

Przekazał także, że dzieci przechodzą formację oazową w parafiach, a tego typu diecezjalne spotkania formacyjne odbywają się kilka razy w roku: - Mamy nadzieję, że uczestnicy potem zdecydują się na udział w letnich Oazach Dzieci Bożych, w stopniu zależnym od przebytej formacji – podzielił się duszpasterz.

W trzydniowej Oazie Modlitwy dla dzieci na terenie Ośrodka „Studnia” w Płocku (10-12 marca br.) wzięło udział około 65 dzieci w wielu od 6 do 13 lat, ośmiu animatorów oraz dwóch księży: ks. Bogdan Kołodziejski i ks. Piotr Gadomski, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie w diecezji płockiej, proboszcz parafii św. Anny w Miszewie Murowanym.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę