Niedziela Palmowa w bazylice katedralnej płockiej

- Prośmy Pana Boga, byśmy chcieli przejść Paschę wspólnie. Jeśli będziemy przeżywać Paschę Jezusa, łatwiej nam będzie przejść naszą Paschę - powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w Niedzielę Palmową w katedrze płockiej (2 kwietnia br.). Wszedł do niej zgodnie z rytem uroczystego wejścia: uderzając dziewięć razy w drzwi katedry.

Palmowa 2023 1
foto: A. Małecka/Gość Płocki

W krótkiej homilii bp Szymon Stułkowski odniósł się do tego, w jaki sposób w tym roku odbyło się wejście do katedry na Mszę św. w Niedzielę Palmową. Był to stary obrzęd (ryt uroczystego wejścia), podczas którego dziewięć razy uderzył w zamknięte drzwi katedry. 

Obrzęd ten oznacza, że Kościół otwiera swoje bramy, aby wkroczyć w najważniejsze tajemnice, jakie będą rozważanie w najbliższych dniach. One wskażą na Króla, dla którego tronem jest krzyż, a koronę ma z cierni.

- Prośmy Pana Boga, byśmy chcieli przejść Paschę wspólnie. Przed nami najważniejsze liturgie całego roku kościelnego. W Wielki Czwartek zakończymy Wielki Post, a wieczorem podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej rozpoczniemy Triduum Paschalne. Ono poprowadzi nas przez piątek i sobotę do Niedzieli Zmartwychwstania. Zachęcam, byśmy byli w te dni razem.  Zapraszam i proszę - zwrócił się do płocczan obecnych w katedrze.  

Poprosił także, aby na liturgię Wigilii Paschalnej, najważniejsze wydarzenie w roku, przyjść ze świecami, które zostaną zapalone od poświęconego ognia. Świece pozwolą przypomnieć sobie, że człowiek ma w sobie ogień wiary. Podczas tej liturgii biskup udzieli chrztu, bierzmowania i pierwszej Komunii św. młodemu mężczyźnie z Płocka. 

- Nie zostawmy Jezusa samego podczas Jego Paschy. Każdy z nas ma swoją Paschę. Jeśli będziemy przeżywać Paschę Jezusa, łatwiej nam będzie przejść naszą Paschę, bo On na pewno będzie z nami i otworzy nam drzwi katedry, będzie nas zapraszał do domu Ojca swego – powiedział bp Stułkowski. 

Zwrócił się też do wiernych, aby przypomnieli sobie paschę Jana Pawła II 18 lat temu i podziękowali mu za wszystko, co od niego dostali. 

Bp Szymon Stułkowski po raz pierwszy przewodniczył obchodom Niedzieli Palmowej w Płocku. W tym roku procesja z palmami odbyła się inaczej niż w latach ubiegłych: celebransi i wierni przeszli w procesji z palmami z ogrodu domu biskupiego do katedry (nie obchodzili w procesji katedry). 

Biskup płocki wchodząc do katedry uczynił to zgodnie z rytem uroczystego wejścia, to znaczy uderzał w drzwi pastorałem trzy razy po trzy razy, w przerwach prowadząc dialog z Chórem Pueri et Puellae Cantores Plocenses pod kierunkiem Anny i Wiktora Bramskich.


fotorelacja Gościa Płockiego

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę