Nagroda „Świadek wiary” dla Adama Godlewskiego - lekarza i wolontariusza

Adam Godlewski, pochodzący z Płocka lekarz, a także wolontariusz, został laureatem siódmej edycji nagrody „Świadek wiary”, przyznawanej przez Kapitułę Kolegiacką św. Michała w Płocku. Wręczenie nagrody odbyło się 24 września br. w płockim kościele farnym, z udziałem biskupa płockiego Szymona Stułkowskiego.

Adam Godlewski
plock.gosc.pl

Wręczenie nagrody „Świadek wiary” odbyło się podczas dorocznego spotkania Kapituły Kolegiackiej św. Michała w Płocku, z okazji wspomnienia św. Michała Archanioła. W tym roku zdecydowano, że nagrodę tę otrzyma 33-letni lekarz Adam Godlewski, który od wielu lat zajmuje się wolontariatem.

Mszy św. z udziałem Kapituły Kolegiackiej św. Michała przewodniczył biskup płocki Szymon Stułkowski. W homilii powiedział, że Jezus Chrystus zaprasza ludzi do wspólnoty Kościoła w różnym czasie. Należy się cieszyć z tego, jeśli zostało się zaproszonym na początku życia, aby „być we wspólnocie Kościoła i pracować w winnicy Pańskiej”.

Kaznodzieja zwrócił się do wiernych, aby „promieniowali” tym uczestnictwem: - Bóg w każdym czasie wychodzi ku człowiekowi i zaprasza go do współpracy. Prośmy Go, aby inni patrząc na nasze życie chcieli wejść do wspólnoty Kościoła – zwrócił się do uczestników Mszy św.

Bp Stułkowski zwrócił też uwagę na rolę św. Michała Archanioła. Stwierdził, że mimo zjednoczenia się przez chrzest z Jezusem Chrystusem, człowiek ma skłonność do grzechu. Dlatego jest mu potrzebne wstawiennictwo św. Michała. Należy się do niego także modlić o nawrócenie tych, którzy wywołują wojny, powodując dramat wielu ludzi, wielu uchodźców.

Życiorys laureata Adama Godlewskiego przedstawił ks. prał. prof. dr hab. Jan Krajczyński, nowo wybrany prepozyt Kapituły Kolegiackiej św. Michała w Płocku.

Adam Godlewski od 10 lat podejmuje się jako wolontariusz różnych dzieł, aby służyć pomocą medyczną biednym, bezdomnym i osadzonym w więzieniach. Pracował w przychodni misyjnej na Madagaskarze prowadzonej przez siostry szarytki i misjonarzy św. Wincentego a Paulo, leczył osoby dotknięte kryzysem bezdomności w Odessie na Ukrainie i w przychodni Braci Mniejszych Kapucynów w Warszawie.

Ponadto pełnił funkcję koordynatora zdrowia i głównego lekarza Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej na Jasną Górę oraz pracował na etacie lekarza w hospicjum miejskim im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Płocku.

- Wszystkie te zadania pełnił lekarz młody, znany z pogody ducha i wielkiej skromności. Jako człowiek ciekawy świata, potrafił łączyć pasję wędrówek z pielgrzymkami - dwa razy przemierzał szlak do Santiago de Compostela oraz szlak franciszkański do Rzymu. Bierze udział w Mszach św. także w dni powszednie i zawsze podkreśla, że jego lekarskie powołanie i zaangażowanie społeczne wypływają tylko z jednego: z osobistej relacji z Chrystusem Panem - podkreślił w laudacji ks. Jan Krajczyński.

Adam Godlewski otrzymał nagrodę „Świadek wiary” w siódmej edycji. Poprzednimi laureatami byli: stomatolog z doświadczeniem misyjnym Aleksandra Golińska z Płocka; neonatolog Hanna Kajdas-Duda z Płocka; misjonarka i społeczniczka Małgorzata Białczak z Pułtuska; wieloletni prorektor Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku prof. dr hab. Janusz Zieliński; Teresa Krowicka z Płocka, świadek męczeństwa bł. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego w obozie w Działdowie, przekazująca młodym prawdę historyczną o tamtym czasie; Ewa Zaręba z Płocka, społeczniczka, założycielka stowarzyszenia dla małżeństw i rodzin.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę