Na Jasną Górę dotarła 42. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej

Pielgrzymi idący w 42. Pieszej Pielgrzymce Diecezji Płockiej na Jasną Górę 14 sierpnia br. dotarli do obranego celu. W wejściu na Jasną Górę towarzyszył im biskup płocki Szymon Stułkowski. Na zakończenie pątnicy pokłonili się Maryi w Jej Jasnogórskiej Ikonie, a potem wzięli udział w Mszy św. na błoniach jasnogórskich. Przez około 270 km wędrowali pod hasłem „Jestem w Kościele”: - Chcieliśmy przekonać pielgrzymów, że bycie w Kościele nie może być tylko pustą deklaracją - podkreślił ks. Jacek Prusiński, główny przewodnik pielgrzymki.

Pielgrzymka Wierzchowisko

W 42. Pieszej Pielgrzymce Diecezji Płockiej na Jasną Górę w dniach od 6 do 14 sierpnia szło około 630 pielgrzymów, w 11 grupach oznaczonych kolorami. Najliczniejsze były grupy biało-czerwona (Płock, Bodzanów, Bielsk) i biała (Ciechanów, Strzegowo), liczące po około 100 osób. Pątnicy pokonali około 270 km, nie poddając się pogodowym przeciwnościom: w ciągu niemal 9 dni wędrowali i w chłodzie, i w upale.

- W tym roku na pielgrzymce nie było młodzieżowo, szły w niej osoby w różnym wieku, od kilkulatków wiezionych na wózkach aż po 80-letnich seniorów. Obserwowaliśmy ciszę, skupienie, zasłuchanie w treści konferencji, ale też dobrą organizację wędrówki. Myślę, że pielgrzymi wiedzieli, po co wyruszyli - komentował ks. Jacek Prusiński, który po raz 11. był głównym przewodnikiem pielgrzymki, natomiast uczestniczył w pielgrzymce po raz 26.

Zdaniem przewodnika, pielgrzymowanie przebiegło w dobrym klimacie, w poczuciu wspólnoty, w skupieniu i rozmodleniu. Pielgrzymi modlili się w wielu intencjach i mieli świadomość, że czas na pielgrzymce, to rodzaj zatrzymania się w biegu, to rekolekcje w drodze, które dają możliwość duchowego, ale i intelektualnego przeżywania wiary. Umożliwiał to łatwy dostęp do przewodnika grupy, a tym samym skrócenie dystansu między wiernym a duszpasterzem, co sprzyjało wzajemnemu otwarciu się.

Pątnicy szli pod hasłem „Jestem w Kościele”: - Zależało nam na tym, aby pielgrzymi głębiej zastanowili się nad tą kwestią, mieli świadomość swojego bycia w Kościele. Temat pielgrzymki został zaczerpnięty z tytułu obecnego roku duszpasterskiego w Kościele. Wiedzieliśmy, że musimy położyć nacisk na to, aby zrozumieć, czym jest Kościół teraz, po pandemii, po różnych kryzysach. Zależało nam, aby odkryć na nowo Kościół i jego wartość, przekonać pielgrzymów, że bycie w Kościele nie może być tylko pustą deklaracją - zaakcentował ks. Jacek Prusiński.

Pielgrzymi płoccy chętnie adorowali Najświętszy Sakrament podczas postojów przy kościołach, przeżyli dzień pokutny wraz z dniem modlitwy za Ojczyznę oraz wzięli udział w wieczornym Apelem Patriotycznym. Koncertowali dla nich wówczas Basia Pospieszalska i Jakub Menzel. Ponadto swoją Mszę św. prymicyjną na pielgrzymce sprawowali księża neoprezbiterzy: Radosław Pilśnik i Piotr Stann. Wspólnie modlono się za kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie.

Pątników kilkukrotnie odwiedził biskup pomocniczy Mirosław Milewski, a w Lizbonie podczas Światowych Dni Młodzieży modlił się za nich biskup płocki Szymon Stułkowski.

Pielgrzymom pieszym duchowo towarzyszyli wierni, którzy z różnych przyczyn nie mogli czynnie uczestniczyć w pielgrzymce. Pielgrzymi duchowi każdego dnia pielgrzymki łączyli się duchowo z pielgrzymką podczas Apeli Jasnogórskich w swoich kościołach parafialnych.

Nad przekazem medialnym sprawnie czuwała Służba Medialna Pielgrzymki, odpowiadali za nią ks. kan. Jacek Wichorowski i ks. Bogdan Kołodziejski. Poszczególne dni transmitowało na fejsbuku także Katolickie Radio Diecezji Płockiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę