Na Jasną Górę dotarła 41. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej

Na Jasną Górę 14 sierpnia 2022 r. dotarli pielgrzymi idący w 41. Pieszej Pielgrzymce Diecezji Płockiej. W ciągu niemal dziewięciu dni pątnicy modlili się o powrót wiernych na Eucharystię, o pokój w Ukrainie, a także w intencji śp. ks. Grzegorza Radziszewskiego SDB, który zginął w wypadku autokaru w Chorwacji, a w minionych latach prowadził grupę salezjańską w płockiej pielgrzymce.

41Ppdp 1
foto: KRDP FM/facebook

Pątnicy wyruszyli w Płocka 6 sierpnia, po Mszy św. w bazylice katedralnej, sprawowanej przez bp. Mirosława Milewskiego, a dotarli do celu 14 sierpnia. W tym roku powrócono do tradycyjnego pielgrzymowania, po dwóch latach przerwy, kiedy to pielgrzymka miała charakter sztafety. Pątnicy szli pod hasłem „Powróćmy na Eucharystię”. 

- Pielgrzymi w drodze na Jasną Górę modlili się w intencjach osobistych, ale też w duchu hasła naszej pielgrzymki - o większe rozmiłowanie wiernych w Eucharystii. Widzimy przecież, że po pandemii wiele osób Ją porzuciło. Każdego dnia pielgrzymki odbywała się adoracja Najświętszego Sakramentu, niekiedy nawet dwukrotnie w ciągu dnia. W adoracji uczestniczyło wielu pielgrzymów, w kolejnych latach na pewno będziemy to kontynuować - zapowiedział ks. Jacek Prusiński, główny przewodnik płockiej pielgrzymki, ojciec duchowny w Szkołach Katolickich w Płocku, który przewodził pielgrzymce po raz 10.


Ważną intencją był też pokój na świecie, zwłaszcza w Ukrainie. Niestety, w wypadku w Chorwacji  zginął ks. Grzegorz Radziszewski SDB, salezjanin, który w minionych latach prowadził grupę pomarańczową w tej pielgrzymce. Modlono się więc także o życie wieczne dla niego.  

W pielgrzymce płockiej pieszo szło ponad 700 osób (najwięcej w płockiej grupie biało-czerwonej i ciechanowskiej białej), poza tym część osób towarzyszyło pielgrzymce w wybrane dni (na przykład w weekend). Duchowo pątnikom towarzyszyło ponad 2 tysiące pielgrzymów duchowych. Chętni mogli przyjąć szkaplerz Matki Bożej z Góry Karmel, podjąć się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego czy rozpocząć Krucjatę Wyzwolenia Człowieka (średnio po 70 osób skorzystało z tych duchowych propozycji). 

Pątnikom kilkukrotnie towarzyszyli biskupi z Płocka: Piotr Libera i Mirosław Milewski, pielgrzymując z nimi pieszo, odprawiając Msze św. czy uczestnicząc w wieczornych apelach. Bp Piotr Libera wszedł z pielgrzymami na Jasną Górę i koncelebrował Mszę św. z ich udziałem. Podarował też pielgrzymce kielich mszalny. Natomiast jeden z księży proboszczów, związanych z pielgrzymką, podarował jej monstrancję. 

Podczas Apelu Patriotycznego wystąpiła znana solistka Magda Steczkowska. Wspólnie z pątnikami zaśpiewała dobrze znane szlagiery, na przykład „O mój rozmarynie” czy „Serce w plecaku”. Koncert został przyjęty entuzjastycznie.

Zdaniem ks. Jacka Prusińskiego dało się odczuć, że wierni chcieli powrotu do codziennego pielgrzymowania. W pielgrzymce szło wielu księży. Wszystko odbyło się przy dobrej pogodzie, bezpiecznie, wniosło w życie pątników wiele radości: - Atmosfera była raczej kameralna, ale wspaniała – uważa główny przewodnik.   

W sierpniu na Jasną Górę dojechało także kilka pielgrzymek rowerowych z różnych miejsc w diecezji m.in. cykliści z Parafialno-Uczniowskiego Klubu Sportowego „Viktoria” przy parafii św. Józefa w Płocku, wierni z parafii Dobrzyń nad Drwęcą, św. Wojciecha w Przasnyszu, Popowo Kościelne, Ciechanów i Sochocin.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę