Msza Święta za zmarłych biskupów i kanoników Kapituły Katedralnej Płockiej

Ks. biskup Mirosław Milewski, prepozyt Kapituły Katedralnej Płockiej przewodniczył 3 listopada br. Mszy św. w bazylice katedralnej, w intencji wszystkich zmarłych po II wojnie światowej biskupów, prepozytów, prałatów i kanoników związanych z tą kapitułą, a także zmarłych proboszczów parafii katedralnej pw. św. Zygmunta: - Towarzyszą nam dziś pamięć i modlitwa – powiedział biskup.

Kapitula Zmarli 2022
foto: ks. W. Piętka/Gość Płocki

Mszy św. w intencji duchownych związanych z Kapitułą Katedralną Płocką przewodniczył bp Mirosław Milewski. Zaznaczył, że zmarli biskupi, prepozyci, prałaci i kanonicy Kapituły Katedralnej Płockiej przez lata modlili się w tych samych stallach, w prezbiterium bazyliki katedralnej.

- Pamięć i modlitwa – te dwa słowa szczególnie nam dzisiaj towarzyszą. Nie chcemy o tych duchownych zapominać. To nasz duchowy obowiązek, aby się za nich modlić. Modlitwa, to też uczynek miłosierdzia wobec zmarłych - podkreślił prepozyt Kapituły Katedralnej Płockiej.

Podczas Mszy św. kazanie wygłosił ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej, kanonik gremialny Kapituły Katedralnej Płockiej, sekretarz tego gremium: - Bóg jest miłosierny, ale i sprawiedliwy. W tym życiu nie uda się nam samemu zbawić, bo często chcemy wypełniać wolę swoją, a nie wolę Bożą. Gdy będziemy wypełniać wolę Bożą, wówczas dojdziemy do królestwa Niebieskiego – stwierdził kaznodzieja.

Odwołał się do obrazu cmentarzy w dzień Wszystkich Świętych, kiedy widać wiele zapalonych świateł. Zaznaczył, że warto zapalić też „światło swojej duszy”. Człowiek wierzący zapala je od miłosiernego Boga.

Uczestnicy Mszy św. w katedrze odmówili także Litanię do Krwi Pańskiej.

Po zakończeniu Mszy św. duchowni przeszli do krypty katedralnej, w której znajdują się nagrobki czterech biskupów. Są to: bp Michał Nowodworski (1831-1896) – biskup płocki w latach 1889-1896, Tadeusz Paweł Zakrzewski (1883-1961) - biskup płocki w latach 1946-1961, bp Bogdan Marian Sikorski (1920-1988) - biskup płocki w latach 1964-1988, bp Piotr Dudziec (1906-1970) - biskup pomocniczy w Płocku w latach 1950-1970.

Wspólnie pomodlono się w miejscu, które jest otwarte dla wiernych i zwiedzających w pierwszych dniach listopada, w związku z uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę