Msza św. za zmarłych pacjentów Hospicjum Caritas

W bazylice katedralnej płockiej ks. biskup Szymon Stułkowski przewodniczył Mszy św. w intencji osób, które w ostatnich miesiącach zmarły w Hospicjum Caritas Diecezji Płockiej (5 listopada br.): - Módlmy się za naszych zmarłych. To jedyny dar, jaki możemy im dać – powiedział biskup płocki. Listopadowa Msza św. jak co roku zgromadziła wiele rodzin.

Msza Caritas 2023

Na początku liturgii ks. dr Radosław Zawadzki, dyrektor Caritas Diecezji Płockiej odczytał imiona i nazwiska pacjentów Hospicjum Caritas, którzy zmarli w ciągu minionych dwunastu miesięcy.

Mszy św. przewodniczył bp Szymon Stułkowski. W homilii zauważył, że podczas Mszy św. trwa modlitwa za konkretne osoby, a udział w niej stanowi rodzaj podziękowania Bogu za dobro, które zmarli czynili za życia.

Duchowny odwołał się do symboliki paschału, który był zapalony w czasie Mszy: - Paschał przypomina nam ten moment, gdy rodzice przynieśli naszych bliskich, gdy byli małymi dziećmi do kościoła, by zanurzyć ich w zbawczej śmierci Chrystusa. Stali się wtedy przybranymi dziećmi Boga. Głęboko wierzymy, że teraz do Boga wrócili – mówił bp Stułkowski.

Zachęcał również do budowania relacji z Jezusem, nawet mimo żalu, jaki jest zazwyczaj po stracie bliskiej osoby: - Nawet jeśli robimy Bogu wyrzuty, że zabrał nam kogoś bliskiego, nie bójmy się Mu o tym mówić. On chce nas słuchać – przekonywał kaznodzieja. Prosił też, by modlić się za zmarłych, ponieważ modlitwa „jest jedynym darem, jaki możemy im dać”.

W oprawę liturgiczną Mszy św. włączyli się pracownicy i wolontariusze Caritas Diecezji Płockiej. W procesji z darami przynieśli do ołtarza m.in. koszulkę wolontariusza Caritas, wózek inwalidzki, pluszowego misia czy kroplówkę.

Podczas Mszy św. śpiew wykonał płocki chór katedralny Pueri et Puellae Cantores Plocenses, pod kierunkiem Anny Bramskiej. Młodzi artyści zaprezentowali między innymi część „Requiem” W.A. Mozarta.

Ofiary zebrane podczas tej Mszy św. zostały przeznaczone na potrzeby Hospicjum Caritas Diecezji Płockiej.

W Mszy św. w bazylice katedralnej licznie wzięły udział rodziny osób, które zmarły w Hospicjum Caritas (stacjonarnym i domowym), jego pracownicy, wolontariusze oraz przyjaciele Caritas.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę