Msza św. w Zakładzie Karnym w Płocku w 33. rocznicę wizyty Jana Pawła II

- Zakład Karny jest miejscem, w którym trzeba otworzyć serce dla Pana Boga. Daje On każdemu człowiekowi szansę odkrycia nowego życia - zwrócił się biskup Szymon Stułkowski do osadzonych i uczestników Mszy św., w czasie której udzielił sakramentu bierzmowania (7 czerwca 2024 r.). Pasterz Kościoła płockiego w 33. rocznicę wizyty w tym miejscu Jana Pawła II przypomniał też, że jest to jedyny Zakład Karny, który Papież odwiedził w Polsce.

9Ca4adc2 A31f 4Dc5 A23a Dcf64ba3c6d8

Bp Szymon Stułkowski podczas Mszy św. zaznaczył, że osadzeni podarowali wtedy Papieżowi wykonane przez siebie szachy. Można je obejrzeć razem z innymi pamiątkami na wystawie w Muzeum Diecezjalnym w Płocku. Także w Płocku Papież do osadzonych wypowiedział słynne słowa: „Jesteście skazani, ale nie potępieni”. 

Biskup zaznaczył, że Zakład Karny jest miejscem, w którym „trzeba otworzyć serce dla Pana Boga”. Daje On każdemu człowiekowi szansę odkrycia nowego życia. Natomiast sakrament bierzmowania, który przyjmie kilku osadzonych, będzie „umocnieniem w słabości”. Towarzyszące mu namaszczenie Duchem Świętym „pomoże przejść dobrze przez resztę życia”. 

- Owocem przyjęcia Ducha Świętego jest miłość Boga. Duch Święty żyje w nas od godziny chrztu świętego. Od nas zależy współpraca z Nim: przez modlitwę, przez poznawanie ścieżek Bożych i chodzenie nimi. Dziś przychodzi ten sam Duch, którego otrzymaliście w czasie chrztu. Chrzest i bierzmowanie, to uroczyste spotkania z Duchem Świętym. Dziś przyznajecie się do Pana Boga wobec wszystkich tu obecnych – podkreślił biskup płocki. 

Duchowny przypomniał, że kilkanaście dni temu w Demokratycznej Republice Konga zabito czternaście osób, które nie zgodziły się przejść z chrześcijaństwa na islam; w tym gronie było kilkoro nastolatków. Zostali męczennikami za wiarę. Stwierdził, że ludzie płacą różną cenę za przyznanie się do Pana Boga. Poprosił, aby osadzeni „trzymali się Pana Boga i prosili o miłość Bożą”.  

W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa biskup przekazał, że jest to pewien znak, symbol serca Jezusa przebitego na krzyżu. To serce jest otwarte, „wylewa się z niego Boża miłość”.

- Wczoraj minęło czternaście lat od beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki. On też się przyznał do Jezusa, radykalnie otworzył się na Ducha Świętego. W waszym Zakładzie Karnym są jego relikwie. Życzę wam, żebyście byli tak odważni jak on, tak blisko Pana Boga jak on – zwrócił się do mężczyzn.

W czasie Mszy św. bp Stułkowski udzielił sakramentu bierzmowania sześciu osadzonym, jeden z nich przyjął także Pierwszą Komunię świętą.

Za udzielone sakramenty podziękował jeden z osadzonych: - Z serca dziękujemy za tę posługę, ufając Bogu że i tu, i na wolności będziemy naszym życiem świadczyć, że jesteśmy chrześcijanami – powiedział mężczyzna. Podziękowania skierował także na ręce kapelana ks. Krzysztofa Toczyskiego SDB - za przygotowanie do sakramentu i pomoc w wypełnieniu formalności, mjr. Marcina Piotrowskiego, dyrektora Zakładu Karnego – za możliwość przyjęcia sakramentu, Wspólnocie Krwi Chrystusa – jego członkowie byli świadkami bierzmowania. 

Bp Szymon Stułkowski na terenie Zakładu Karnego złożył też kwiaty pod tablicą upamiętniającą historyczną wizytę Jana Pawła II 7 czerwca 1991 roku.


Papież Jan Paweł II odwiedził Płock na zaproszenie bp. Zygmunta Kamińskiego w czasie czwartej pielgrzymki do Ojczyzny, odbywającej się pod hasłem „Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście”, w dniach 7-8 czerwca 1991 roku. Ojciec święty przypomniał wówczas Polakom treść Dekalogu, rozważał dziesiąte przykazanie Boże: „Ani żadnej rzeczy, która jego jest”.

W 1991 roku w Płocku obchodzono 60. rocznicę pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. Faustynie Kowalskiej (22 lutego 1931 roku), 50. rocznicę męczeńskiej śmierci biskupów męczenników: abp. Antoniego J. Nowowiejskiego i bp. Leona Wetmańskiego (zginęli w 1941 roku w niemieckim obozie w Działdowie, beatyfikowani w roku 1999), kończył się też 42. synod diecezjalny.

W Płocku Papież przewodniczył Eucharystii na placu, który obecnie nosi nazwę Placu Celebry Papieskiej (w sąsiedztwie Orlen Areny i  stadionu „Wisły”), z udziałem około 200 tysięcy wiernych. Eucharystia z Janem Pawłem II była pierwszą transmisją Katolickiego Radia Płock - pierwszej katolickiej rozgłośni radiowej w Polsce po transformacji ustrojowej (obecnie - Katolickie Radio Diecezji Płockiej).

W Płocku Ojciec święty powiedział m.in. „Przywracajmy blask naszemu pięknemu słowu «uczciwość»: uczciwość, która jest wyrazem ładu serca, uczciwość w słowie i czynie, uczciwość w rodzinie i stosunkach sąsiedzkich, w zakładzie pracy i w ministerstwie, w rzemiośle i handlu, uczciwość, po prostu uczciwość w całym życiu. Jest ona źródłem wzajemnego zaufania, a w następstwie jest także źródłem pokoju społecznego i prawdziwego rozwoju”.

W czasie pielgrzymki Papież pobłogosławił pomnik wówczas sługi Bożego abp. A.J. Nowowiejskiego (beatyfikowanego w 1999 roku), spotkał się z osadzonymi na dziedzińcu Zakładu Karnego - było to jedyne więzienie w Polsce, odwiedzone przez Papieża. Jan Paweł II zwrócił się do osadzonych słowami: „Jesteście skazani, to prawda, ale nie potępieni. Każdy z was może zostać przy pomocy łaski Bożej świętym. Dlatego jestem tu dziś z wami, a poprzez was z tymi wszystkimi, którzy dzielą wasz los”.

Potem w bazylice katedralnej Jan Paweł II przewodniczył nabożeństwu czerwcowemu, podczas którego zamknięto 42. synod diecezji płockiej. Wieczorem rozmawiał z wiernymi z dwóch okien w domu biskupim.

Na zakończenie wizyty Papież podziękował płocczanom za „serdeczne spotkanie”: „Niech ten Płock, który tak głęboko wrósł w dzieje Polski, w dzieje Kościoła, nadal wzrasta i nadal pozwala rosnąć całej wielkiej wspólnocie naszej Ojczyzny. Niech wnosi do wspólnoty naszej Ojczyzny to wielki dobro, które ma do wniesienia, które należy do jego przyszłości i do jego współczesności”.

Na terenie Płocka znajduje się kilka miejsc, upamiętniających pielgrzymkę z 1991 roku, między innymi 1 maja 1994 r. na Wzgórzu Tumskim przy katedrze stanął pomnik Jana Pawła II, wykonany z brązu, o wysokości 3,90 m. Autorem pomnika jest Gustaw Zemła, wybitny rzeźbiarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pomnik ustawiono na sześciokątnym cokole, jego autorem z kolei jest Jacek Uchman z Piławy Górnej koło Wałbrzycha. 

Monument ukazuje postać papieża stojącego z uniesioną ręką w geście błogosławieństwa, natomiast część dolna przedstawia skałę. Stanowi to nawiązanie do słów Pana Jezusa: „Ty jesteś Piotrem, Opoką, na której zbuduję Mój Kościół”. Na ornacie Papieża umieszczono postać Jezusa Miłosiernego. Na jednej z płaszczyzn cokołu widnieje napis: „Pozdrawiam całe Mazowsze” i data 7 VI 1991. Pod pomnikiem złożono uroczysty akt benedykcji, podpisany przez fundatorów. 

21 czerwca 2020 roku na domu biskupim przy Placu Narutowicza 10, w którym mieszkał Ojciec święty i z którego rozmawiał z wiernymi przez dwa okna, odsłonięto trójwymiarową mozaikę z wizerunkiem Jana Pawła II, z okazji 100. rocznicy urodzin i chrztu św. Jana Pawła II oraz 29. rocznicy jego wizyty w Płocku. 

Autorem mozaiki jest Lubosz Karwat z Tuchowa koło Tarnowa. „Okno papieskie” ma wymiary 192 cm na 125 cm. Przedstawia Jana Pawła II w geście błogosławieństwa, z herbem papieskim u góry i hasłem pielgrzymki „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”. Artysta wykonał mozaikę głównie z kamieni naturalnych. 

Mszę św. z Papieżem przypomina także pomnik na Placu Celebry odsłonięty 6 czerwca 2021 roku. Jest to krzyż z brązu z płaskorzeźbą Jezusa Miłosiernego, łącznie mierzy on ponad 5 metrów. Nawiązuje w formie do projektu ołtarza papieskiego z 1991 roku - w Płocku św. s. Faustyna Kowalska 22 lutego 1931 roku po raz pierwszy ujrzała Jezusa Miłosiernego w obrazie „Jezu ufam Tobie”. Obiekt został zaprojektowany i wyrzeźbiony przez prof. Stanisława Słoninę z Podkowy Leśnej.