Msza św. w katedrze w Dniu Polskiej Ekologii

O tym, że trzeba dziękować Bogu za cud stworzenia, które On dał w ludzkie ręce i że najważniejsze jest uprawianie gleby swojego serca, powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski 23 września br. Przewodniczył Mszy św. w bazylice katedralnej płockiej w Dniu Polskiej Ekologii. Na Wzgórzu Tumskim wokół katedry odbył się między innymi kiermasz produktów ekologicznych.

- Najważniejsze w życiu jest uprawianie gleby swojego serca, w którą Bóg chce zasiewać swoje słowo i przeżywać piękną przygodę wzrastania i owocowania w sobie. To jest ten najbardziej duchowy, mistyczny wymiar ekologii, którą proponował Chrystus - uważał bp Szymon Stułkowski.

Zaznaczył, że w czasie swojej posługi duszpasterskiej po raz pierwszy spotkał się z konkretnym przesłaniem ekologicznym, gdy wyjechał ze studentami do Afryki w 2008 roku. Były to rekolekcje zorganizowane na Wyspach Zielonego Przylądka. Na wyspie św. Antoniego jeden dzień rekolekcji został poświęcony trosce o stworzenie. Wówczas uczestnicy rekolekcji na tamtym, górzystym często terenie, sadzili drzewa i krzewy.

Bp Stułkowski przybliżył wiernym najważniejsze zagadnienia ekologiczne, zawarte w encyklice „Laudato si`” papieża Franciszka. Przekazał on, że najcenniejszym wkładem w katolicką naukę społeczną, jaki proponuje encyklika, jest ekologia integralna, która przyznaje człowiekowi należne miejsce „w ekosystemie rozumianym także jako ekosystem społeczny, czyli przestrzeń kulturową, w której się on się rodzi i funkcjonuje”.

Za Ojcem świętym przypomniał, że zapomnienie o Stwórcy prowadzi do degradacji środowiska, ale też degradacji człowieka, że ochrona życia ludzkiego od jego początków do naturalnej śmierci jest „elementem postawy konsekwentnie ekologicznej”, natomiast postawa prowadząca do zacierania różnic płci „nie jest zdrowa”.

Biskup płocki zwrócił też uwagę, że papież Franciszek akcentuje pilną potrzebę solidarności międzypokoleniowej, czyli podejmowania działań, które umożliwią korzystanie ze środowiska także następnym pokoleniom – ono jest rodzajem „pożyczki” oraz prosi o „wewnętrzne nawrócenie ekologiczne”.

Dzień Polskiej Ekologii na Wzgórzu Tumskim w Płocku został zorganizowany w związku z obchodzonym w Unii Europejskiej 23 września – Europejskim Dniem Rolnictwa Ekologicznego. Jedną z atrakcji był Kiermasz Żywności Wysokiej Jakości z pokazem kulinarnym Piotra Kucharskiego, kucharza i autora książek kulinarnych, ze stoiskami z żywnością ekologiczną, z pokazami udzielania pierwszej pomocy przez Ochotnicze Straże Pożarne, z atrakcjami muzycznymi.

Wydarzenie odbyło się z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Stowarzyszenia Polska Ekologia. Obecni byli między innymi Rafał Romanowski, wiceminister w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz ks. kan. Marek Dyga, diecezjalny duszpasterz rolników.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę