Msza św. w intencji sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego

Ks. biskup Szymon Stułkowski przewodniczył w Mławie św. w Mszy św. w 10. rocznicę przyjęcia przez Zespół Szkół nr 1 w Mławie imienia sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, przyjaciela kard. Karola Wojtyły (7 października br.): - Wasz patron pokazał, jak żyć w przyjaźni z Bogiem - zwrócił się do społeczności szkoły biskup płocki.

Jerzy Ciesielski
plock.gosc.pl

Msza św. w 10. rocznicę przyjęcia przez Zespól Szkół nr 1 w Mławie imienia Jerzego Ciesielskiego sprawowana była w kościele parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski. Przewodniczył jej bp Szymon Stułkowski.

Powiedział do uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły, że człowiek powinien mieć świadomość, że jest tylko stworzeniem Bożym. Gdy człowiek staje przed Bogiem, który jest święty, powinien mobilizować się do pracy nad sobą oraz współpracować z łaską Bożą.

- Jerzy Ciesielski, wasz patron, jest przykładem, jak żyć w przyjaźni z Panem Bogiem. On studiował się, pracował, rozwijał się, ale myślał też o duchu – zaznaczył bp Szymon Stułkowski.

Kaznodzieja przytoczył słowa Jana Pawła II o tym, że „być człowiekiem, to znaczy być ciałem-osobą, ucieleśnionym duchem”. Z drugiej strony, człowiek to też „uduchowione ciało”. Należy więc troszczyć się i o rozwój intelektualny, i o rozwój duchowy. Dobrze połączył to patron Zespołu Szkół nr 1, który angażował się w życie duchowe, między innymi był ministrantem.

Bp Stułkowski stwierdził też, że sługa Boży Jerzy Ciesielski odczytywał świat stworzony jako dzieło Pana Boga. Przyjaźnił się z kard. Wojtyłą, obaj wzajemnie się wspomagali i uczyli pewnych rzeczy.

Po Mszy św. uroczystości kontynuowano w hali sportowej. Gospodarzem jubileuszu była dyrektor Urszula Makowska. W jubileuszu uczestniczyły władze samorządowe, oświatowe, obecny był ks. prał. dr Kazimierz Ziółkowski, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie.

Sługa Boży Jerzy Ciesielski (1929-1970) pochodził z Krakowa, był inżynierem dr hab., członkiem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Naczelnej Organizacji Technicznej, wykładowcą akademickim. Miał żonę i troje dzieci, przyjaźnił się z kard. Karolem Wojtyłą, czynnie angażował w duszpasterstwo, pełnił funkcję ministranta.

W październiku 1968 r. został wykładowcą Uniwersytetu w Chartumie (Sudan) jako tzw. visiting professor. Zainicjował tam posługę Focolari. Po pracy poświęcał się pracy świeckiego misjonarza wśród czarnoskórej mniejszości Sudanu. 9 października 1970 r. zginął wraz z dwojgiem dzieci w katastrofie statku wycieczkowego, który zatonął na Nilu. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył kard. Karol Wojtyła.

Komunikat o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego w sprawie heroiczności cnót sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego ogłosiła Kuria Metropolitalna w Krakowie 30 listopada 1985 r., a miesiąc później odbyła się pierwsza sesja procesu. Jego archidiecezjalny etap zakończył się 29 maja 1990 r. 17 grudnia 2013 r. papież Franciszek uznał heroiczność cnót Jerzego Ciesielskiego. Do beatyfikacji brakuje jedynie uznania cudu za jego wstawiennictwem.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę