Msza św. w intencji Ojczyzny w Sarnowej Górze

- Jesteśmy zagrożeni nową niewolą, jaką niesie kolonizacja ideologiczna naszych czasów w kulturze, w wychowaniu młodego człowieka, w wymazywaniu historii - powiedział ks. biskup Piotr Libera w Sarnowej Górze. Przewodniczył Mszy św. polowej przy pomniku upamiętniającym bohaterskich żołnierzy 18. Dywizji Piechoty, walczących z armią bolszewicką w roku 1920.

Sarnowagora2022
foto: ks. W. Piętka/Gość Płocki

W Sarnowej Górze 13 sierpnia br. modlono się w intencji Ojczyzny w 102. rocznicę słynnej bitwy w wojnie polsko-bolszewickiej. Bp Piotr Libera powiedział, że jubileusz stanowi okazję do zadumy nad przeszłością, nad historią Ojczyzny po to, żeby zaplanować i uprosić dla niej u Boga lepszą przyszłość.

- Z troską obserwujemy pojawiające się niebezpieczeństwa na drodze pomyślnego rozwoju Rzeczypospolitej. Zagrażają nam dziś niebezpieczeństwa zewnętrzne, przede wszystkim krwawa agresja Rosji na niepodległą Ukrainę, a także niechęć niektórych rządów zachodnich wobec Polski i wartości chrześcijańskich, których ona broni - powiedział biskup senior.

Kaznodzieja stwierdził, że problemów nie brakuje jednak i w Ojczyźnie: głębokie podziały w polskim społeczeństwie, zapaść demograficzna, negatywne trendy w gospodarce i ekonomii wywołane pandemią, niepokój związany z bezpieczeństwem energetycznym kraju. W obliczu tych zagrożeń szczególnie potrzebne jest zjednoczenie wszystkich sił w narodzie, przezwyciężenie istniejących podziałów.

Bp Libera podkreślił, że chleb wolności składa się Bogu na ołtarzu podczas Eucharystii. On „przygotowany jest z ziaren męstwa, odwagi, cierpienia oraz miłości do Boga i do Ojczyzny”. Upieczony jest „w ogniu walki, w niegasnącej nadziei i w gorliwej modlitwie matek, dzieci i wdów, tych co polegli w krwawym boju z najeźdźcą bolszewickim”.

Modlił się, aby Bóg przemienił ten chleb na wolność współczesnych Polaków zagrożonych nową niewolą, „jaką niesie kolonizacja ideologiczna naszych czasów w kulturze, w wychowaniu młodego człowieka, w wymazywaniu historii”.

- Kto nie podziela tej rzekomo nowej wizji świata i człowieka, jest marginalizowany, a nawet prześladowany. To dyktatura w białych rękawiczkach, która odbiera pamięć, sprowadzając ją do bajkowych teorii, a nawet kłamstw, rzeczy starych. Przestrzegał przed nią kolejny raz papież Franciszek wracając ze swej pielgrzymki do Kanady: „Dzisiejsze kolonializmy mają ten sam schemat, co dawniejsze. Ich autorzy myślą tak: kto nie idzie naszą drogą, ten jest gorszy” – zacytował hierarcha.

Po Mszy św. Grupy Rekonstrukcyjne przedstawiły rekonstrukcję Bitwy pod Sarnową Górą.

W jubileuszowym wydarzeniu uczestniczyli księża - w tym ks. kan. Krzysztof Jaroszewski, proboszcz parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sońsku, przedstawiciele parlamentu RP, władz wojewódzkich i samorządowych, także wójt gminy Sońsk Jarosław Muchowski, Wojsko Polskie, Policja, Straż Pożarna, harcerze oraz poczty sztandarowe.

Bitwa pod Sarnową Górą przeszła do historii jako jedna z najcięższych i najkrwawszych bitew wojny polsko-bolszewickiej. Czterodniowe walki od 15 do 19 sierpnia1920 roku spowodowały śmierć ponad 800 żołnierzy po stronie polskiej, straty po stronie rosyjskiej nie są znane. Bitwa była prowadzona przez Grupę Operacyjną generała Franciszka Krajkowskiego. Po 1990 roku bitwa pod Sarnową Górą została upamiętniona na jednej z tablic znajdujących się na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie wpisem o treści: „Sarnowa Góra pod Ciechanowem 16-20 VIII 1920 r.”.

Sarnowagora2022 1

Fotorelacja Gościa Płockiego

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę