Msza św. w intencji myśliwych w Ciechanowie

Ks. biskup Roman Marcinkowski przewodniczył Mszy św. w intencji myśliwych w parafii farnej w Ciechanowie, z okazji wspomnienia św. Huberta - patrona myśliwych: - Człowiek, który wierzy w Boga, swoją wiarę ukazuje w postępowaniu i dokonanych wyborach – powiedział biskup senior z Płocka. 

Hubertus Ciechanow
plock.gosc.pl

W Mszy św. w kościele parafii św. Józefa (farnej) w Ciechanowie uczestniczyli myśliwi i leśnicy z Polskiego Związku Łowieckiego okręgu ciechanowskiego i innych okręgów w diecezji płockiej. Byli także kapelani kół łowieckich, liczne poczty sztandarowe, sygnaliści.

Bp Roman Marcinkowski w homilii powiedział, że myśliwi, którzy każdego roku chcą uroczyście obchodzić wspomnienie swojego patrona św. Huberta, odwołują się do wartości chrześcijańskich, których we współczesnym świecie trzeba bronić.

- Jeśli jesteś autentycznym chrześcijaninem, to konsekwentnie nie zgadzasz się na krzywdzenie ludzi, to umacniasz swego ducha przykładem świętych i męczenników, to nie zapierasz się swego Boga ani wartości ewangelicznych, to wiarę swą przeżywasz nie tylko w sercu, ale też ukazujesz ją w postępowaniu i dokonywanych wyborach – podkreślił biskup senior.

Podczas Mszy św. biskup poświęcił sztandar dla Koła Łowieckiego „Jeleń” w Mławie i Koła Łowieckiego „Paszkot” w Sułkowie Kolonii.

Ks. kan. Krzysztof Kozłowski, wieloletni diecezjalny kapelan myśliwych, emerytowany proboszcz parafii Malużyn koło Ciechanowa, podczas uroczystości zaznaczył, że „myśliwy nie jest wielki przez to, co pozyskał, ale przez to, jak to uczynił: - Zwracamy uwagę na serce i intencje, aby wykorzenić wpierw z nich najpierw nienawiść i egoizm, bo przyroda jest nam zadana, abyśmy byli za nią odpowiedzialni – zwrócił się do wszystkich uczestników Mszy św.

Podczas liturgii grała orkiestry dęta z Sochocina.

Po Mszy św. wszyscy w korowodzie przeszli na Plac Jana Pawła II. Tam odbyło się wręczenie odznaczeń łowieckich, wystawa trofeów myśliwskich, pokazy sokolników i psów myśliwskich. Poza tym ośmiu kandydatów złożyło uroczyste ślubowanie.

Daniel Nitowski, łowczy okręgu Ciechanów, z okazji święta myśliwych, leśników i jeźdźców zaznaczył, że stanowią oni ważną część społeczeństwa, ze względu na zadania, ale też „nośnik kultury i tradycji narodowy i ojczystej, powiązanej z łowiectwem”.

- Myśliwi i leśnicy oddają siebie w posłudze przyrodzie ojczystej. Obchody „Hubertusa” mają na celu odczarowanie złego wizerunku myśliwego i pokazanie, że zadaniem tego środowiska jest ochrona przyrody. To znak prawego łowiectwa i braterstwa między nami – podkreślił łowczy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę