Msza św. w Duczyminie z okazji 40. rocznicy śmierci o. Honoriusza Kowalczyka OP

Msza św. w kościele parafialnym w Duczyminie i wręczenie stypendiów dla uczniów złożyły się między innymi na obchody 40. rocznicy śmierci o. Honoriusza Kowalczyka oraz 10. rocznicy przyjęcia jego imienia przez miejscową szkołę. Ojciec Kowalczyk, który wychował się w Duczyminie, zginął w niewyjaśnionych okolicznościach wiosną 1983 roku: - Ojciec Honoriusz umiał odłożyć sprawy ważne dla ważniejszych – powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski.

Duczymin, Parafia Pw. Św. Jana Nepomucena (1)

Biskup płocki Szymon Stułkowski 19 czerwca br. przewodniczył Mszy św. w intencji śp. o. Honoriusza Kowalczyka (1935-1983) w kościele parafii pw. św. Jana Nepomucena w Duczyminie, w 40. rocznicę śmierci dominikanina. 

Hierarcha przyznał, że znał osobiście o. Honoriusza, który przez wiele lat pracował duszpastersko w Poznaniu. Zaznaczył, że dominikanin „był człowiekiem wrażliwym, który umiał odłożyć sprawy ważne dla ważniejszych i przedkładał wszystko dla spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem”. 

Opowiedział uczestnikom Mszy św. o pewnej studentce z Poznania. Gdy przeżywała trudne chwile, spowodowane sytuacją rodzinną, poszła pomodlić się do kościoła dominikanów. Dotarła do o. Honoriusza, który akurat rozdawał wiernym dary z zagranicy. 

Zakonnik chciał także podobną paczkę wręczyć studentce, ale ona zastrzegła, że chodzi jej o inną pomoc. Wtedy przerwał swoje czynności i pomógł dziewczynie, dając jej numer telefonu do prawników. Bp Stułkowski potwierdził, że kobieta ta do dziś z wdzięcznością wspomina o. Kowalczyka. 

Podczas uroczystości Amelia Dygnos i Julian Tański z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Duczyminie otrzymali Stypendium Ojca Honoriusza. Szkoła ta w tym roku obchodzi 10-lecie przyjęcia imienia bohaterskiego zakonnika, który urodził się w tej samej miejscowości. Dyrektorem szkoły jest Izabela Strzelecka.    

W Mszy św. i uroczystości rocznicowej uczestniczyli przedstawiciele Fundacji im. O. Honoriusza Kowalczyka z Poznania i Mławy, obecni byli o. Michał Pac OP z Warszawy i o. Wojciech Surówka OP z Poznania.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę