Msza św. w 25-lecie nadania szkole w Szydłowie im. 49 Pułku Piechoty

„Sztandar szkoły zawiera w sobie całą jej historię, a także wszystkich, którzy tę społeczność stanowili i stanowią” – przypomniał biskup pomocniczy senior Roman A. Marcinkowski w czasie Mszy św., która była centralnym punktem obchodów 25-lecia nadania imienia 49 Pułku Piechoty Szkole Podstawowej w Szydłowie.

Szydlowo Jubileusz

Porannej Mszy św. koncelebrowanej 9 listopada 2022 r. w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Szydłowie przewodniczył bp Roman Marcinkowski, koncelebrowali zaś: ks. Cezary Maruszewski, proboszcz parafii Szydłowo, ks. kanonik Andrzej Jan Skorłutowski, emerytowany proboszcz parafii oraz pochodzący z tej wspólnoty ks. dr Wojciech Kućko. Przed Ewangelią bp Roman podszedł do pocztu sztandarowego i przyklęknąwszy, ucałował sztandar. Jak wskazał w dalszej części kazania, nawiązał w ten sposób do podobnego gestu, który wykonał 10 listopada 1997 r., gdy w czasie uroczystości nadania imienia poświęcił tenże sztandar szkoły. Wielu uczestników uroczystości, szczególnie starszych, pamiętało tamto wydarzenie, wspominali potem także inne wizyty Biskupa Romana we wspólnocie parafii i szkoły w Szydłowie. Biskup Pomocniczy Senior w dialogowanym kazaniu do dzieci odwołał się do dwóch słów, wyhaftowanych na sztandarze szkoły. Zapytał dzieci, dlaczego w domu czują się dobrze i czego symbolem jest każdy dom rodzinny. Następnie nawiązał do najstarszej budowli na terenie parafii i gminy, jaką jest kościół parafialny w Szydłowie, od którego budowy w październiku 2022 r. minęło dokładnie 150 lat. „Ten dom jest szczególny – mówił bp Roman – ponieważ tu mieszka Bóg, a znakiem tego jest wieczna lampka, która świeci się dniem i nocą, by przypominać nam, że On jest naszym najlepszym Ojcem, gotowym nam pomagać. Dlatego na sztandarze szkoły wypisaliście to słowo «Bóg», bo jesteście przekonani, jak żołnierze 49 Pułku Piechoty, że warto dla Niego oddać swoje życie”. Dla potwierdzenia radości wiary Ksiądz Biskup zaśpiewał wraz z dziećmi piosenkę „Jezus jest tu”. W dalszej części kazania przywołał inne słowo ze sztandaru – Ojczyzna, a także zachęcił zebranych do sięgania do polskiej poezji, w której w pięknych słowach oddane są uczucia względem ziemi i narodu. Na przemian z dziećmi wyrecytował wiersz Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”, zakończył zaś słowami utworu „Ojczyzna moja” Marii Konopnickiej.        

Druga część uroczystości miała miejsce przy grobach poległych na cmentarzu parafialnym w Szydłowie. Bp Marcinkowski odmówił modlitwę za spoczywających tam powstańców styczniowych, żołnierzy 49 Pułku Piechoty i 79 Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich oraz ks. dr. płk. Jana Więckowskiego, dziekana Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera. Przedstawiciele społeczności szkolnej, władze Gminy Szydłowo oraz duchowieństwo złożyli kwiaty na grobach poległych, nad którymi społeczną opiekę sprawuje szkoła.

Trzecia część świętowania miała miejsce w budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie. Bp Roman Marcinkowski poświęcił okolicznościową tablicę z białego kamienia ze złotą inskrypcją, umieszczoną na ścianie w pobliżu Izby Pamięci, z napisem: „«Kto padł w bitwie – nie umiera, / Jemu w sercach wiecznie trwać. / A zwycięzcom – pieśń Hallera / Wolnym życiem będziem grać!» / Artur Oppman Or-Ot / W 25. ROCZNICĘ NADANIA SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZYDŁOWIE / IMIENIA BOHATERSKICH ŻOŁNIERZY 49. PUŁKU PIECHOTY / SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA I GMINNA / 10 LISTOPADA 2022 R.”. W sali gimnastycznej została zaprezentowana akademia patriotyczna, nawiązująca do słów z wiersza „Kiedyś” Józefa Mączki: „I łzą serdeczną zabłyśnie wam oko, / gdy wam powiadać będą dzieje nasze…”. Nawiązała do nich w swoim przemówieniu powitalnym p.o. dyrektora szkoły mgr Magdalena Mitowska, nauczycielka języka polskiego. Na szkolnych korytarzach rozlegał się wspólny śpiew pieśni legionowych i żołnierskich, których słowa znali także najmłodsi uczniowie. Warto zauważyć, że w organizację obchodów włączyli się nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale także rodzice uczniów. W przemówieniach zaproszonych gości – przedstawicieli władz samorządowych województwa, powiatu i gminy oraz Kuratorium Oświaty i duchownych wybrzmiały gratulacje dla społeczności szkolnej oraz życzenia dalszego konsekwentnego budowania mądrego i nowoczesnego patriotyzmu wśród młodych. Bp Marcinkowski ofiarował do biblioteki szkolnej kilkanaście książek i albumów.

Z okazji jubileuszu ks. Wojciech Kućko, absolwent szkoły z 1999 r., przygotował broszurę „Pod huculskim sztandarem. Srebrny jubileusz nadania imienia 49 Pułku Piechoty Szkole Podstawowej w Szydłowie (1997-2022)”, opartą na własnych poszukiwaniach oraz informacjach i zdjęciach, zaczerpniętych z kroniki szkolnej, w której zostało przedstawione bogate dziedzictwo patrona, jak również faktografia dotycząca udziału pocztu sztandarowego w uroczystościach narodowych i patriotycznych w Polsce oraz we Włoszech. Broszura była rozdawana wszystkim uczestnikom świętowania. Powstała przy wsparciu Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej; jej skład i łamanie wykonali klerycy: Piotr Jurczyński i Wojciech Nowacki z Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.

Warto przypomnieć, że na początku lat 90. XX w. ks. Andrzej Skorłutowski, ówczesny proboszcz parafii Szydłowo, rozpoczął przywracanie pamięci o żołnierzach 49 Pułku Piechoty, spoczywających na cmentarzu parafialnym, jak i o ks. dr. płk. Janie Więckowskim, o których pamięć była konsekwentnie niszczona w czasie półwiecza komunistycznego. Starania o sprawiedliwe upamiętnienie bohaterów ziemi szydłowskiej znalazły zrozumienie w społeczności lokalnej, a ich umocnieniem było nadanie imienia 49 Pułku Piechoty Szkole Podstawowej w Szydłowie 10 listopada 1997 r. W 1998 r. szkoła została przyjęta do powstałego 15 grudnia 1995 r. we Wrześni z inicjatywy płk. Tadeusza Czerkawskiego Klubu Szkół Monte Cassino przy Stowarzyszeniu Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie „Karpatczycy” w kraju i zagranicą, którego celem jest propagowanie patriotyzmu, organizacja wyjazdów pocztów sztandarowych i delegacji do Włoch na rocznice bitwy o Monte Cassino, Anconę i Bolonię, a także organizacja sejmików szkół. W 2003 r. Klub został przekształcony w Stowarzyszenie Klubu Przyjaciół Szkół i Organizacji Monte Cassino. Reprezentanci szkoły i poczet sztandarowy uczestniczyli dzięki temu w „sejmikach karpackich” oraz czterokrotnie w obchodach rocznicy bitwy o Monte Cassino we Włoszech.

ks. Wojciech Kućko