Motocykliści po raz dziesiąty podziękowali Bogu za bezpieczny sezon

W Płocku 1 października br. odbyło się X Spotkanie Motocyklowe, inicjowane przez Stowarzyszenie Ergo Sum Via. Rozpoczęto je Mszą św. na Starym Mieście w Płocku: - Trzeba postawić motocykl obok ołtarza i powiedzieć sobie: „Tak Panie, Ty jesteś Drogą: bezpieczną, sensowną, właściwą i taką wybieram, wybieram Ciebie!” – powiedział ks. Dariusz Skoczylas, diecezjalny duszpasterz motocyklistów. W jubileuszowym spotkaniu w Płocku uczestniczyło około 2 tysięcy motocyklistów, także z Polski.  

Motor-1303799_640.jpg

X Spotkanie Motocyklowe rozpoczęto Mszą św. w intencji motocyklistów na Starym Rynku w Płocku. Przewodniczył jej ks. Dariusz Skoczylas, diecezjalny duszpasterz motocyklistów. W kazaniu przywołał nazwę stowarzyszenia, które inicjuje spotkania: „Ergo Sum Via”, czyli słowa Jezusa „Ja jestem Drogą”.  

- Nie potrzebujemy filozofii motocyklowej. Potrzebujemy Boga, żeby nie zbłądzić. To nie Bóg potrzebuje nas, ale to my potrzebujemy przewodnika – podkreślił duszpasterz.

Przypomniał historię pielgrzymek motocyklowych na Jasną Górę, które organizuje Wiktor Węgrzyn. Mężczyzna przeżył w 2003 roku ciężki wypadek motocyklowy. Uznał to za cud, chciał pieszo pójść na Jasną Górę, aby podziękować za dar zdrowia i życia. A wtedy ks. Zdzisław Peszkowski doradził mu, by wraz z kolegami pojechał podziękować na motocyklu. Teraz pielgrzymki motocyklowe odbywają się każdego roku.

Ks. Dariusz Skoczylas zaznaczył, że rozpoczął się miesiąc październik - miesiąc różańcowy. Powiedział, że motocykliści, tak jak Maryja, powinni być zawsze w drodze z Jezusem.

- Razem z Jezusem wyruszajmy w naszą życiową pielgrzymkę. Nie jest ważne, jakie zawody wykonujemy, ważne jakimi jesteśmy ludźmi i z kim w drogę się wybieramy. Aby komfortowo i bezpiecznie jeździć motocyklem, trzeba najpierw dobrze się do tego przygotować. Niech w tej podróży znajdzie się miejsce dla Maryi, miejsce dla Jezusa, miejsce na różaniec - powiedział proboszcz parafii Lucień.

W programie X Spotkania Motocyklowego znalazło się wiele atrakcji m.in. przejazd parady motocyklistów przez miasto, pokaz stunterski (kaskaderski, akrobatyczny) w wykonaniu Rafała Pasierbka „Stunter 13”, konkurs na najmłodszego i najstarszego motocyklistę, prelekcje na temat bezpieczeństwa na drogach prowadzone przez policjantów i ratowników z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego, występy artystyczne Mażoretek Libra Gostynin.

Gościem specjalnym imprezy był Paweł Szkopek, motocyklowy Mistrz Europy i wielokrotny Mistrz Polski oraz pierwszy Polak w historii Mistrzostw Świata Superbike. W Płocku był też jubileuszowy tort, a na zakończenie - koncert muzyczny zespołu prezentującego muzykę z pogranicza punk rocka i rock’n’rolla.

W X Spotkaniu Motocyklowym w Płocku wzięło udział około 2 tysięcy motocyklistów z diecezji płockiej i z Polski.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę