Modlitwa przy relikwiach św. Rity w Niedzborzu

W Niedzborzu 22 maja br. modlono się przy relikwiach św. Rity z Cascii. Była adoracja Najświętszego Sakramentu, procesja z Figurą Świętej, ucałowanie jej relikwii, a nawet różane ciasteczka (róża jest symbolem Świętej). Mszy św. w intencjach trudnych i beznadziejnych przewodniczył ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Płocku: - Nasze codzienne krzyże będą nie do uniesienia, jeśli nie połączymy ich z krzyżem Jezusa, tak jak św. Rita – podkreślił duchowny.

Rita

Wierni parafii pw. św. Mikołaja w Niedzborzu, pielgrzymi oraz goście modlili się we wspomnienie liturgiczne św. Rity przy jej relikwiach. Najpierw miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu, a potem Mszy św. przewodniczył ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Płocku.

W homilii przypomniał, że w parafii Niedzbórz kult św. Rity trwa od wielu lat, ale od roku, czyli od chwili sprowadzenia do parafii jej relikwii oraz Figury św. Rity z Cascii, każdego 22 dnia miesiąca, od wiosny do jesieni, sprawowane jest specjalne nabożeństwo za wstawiennictwem tej Świętej.

Ks. Piotr Grzywaczewski podkreślił, że św. Rita jest „patronką niezwykłą”, świętą wdową, matką, siostrą zakonną, stygmatyczką i mistyczką. Przywołał najważniejsze momenty z jej życia, trudne doświadczenia, takie jak zabójstwo męża czy śmierć dwóch synów, o co sama prosiła, bojąc się, że synowie wybiorą w życiu złą drogę, jak również piętnastoletnie doświadczenie stygmatu ciernia z korony Jezusa.

- Życie św. Rity pokazuje, że krzyż jest czymś cennym, a pokorne, cierpliwe niesienie go wydaje dobre, piękne owoce. Nasze cierpienia, sprawy trudne, po ludzku beznadziejne staną się nie do uniesienia, jeśli nie połączymy ich z krzyżem Jezusa, jeśli nie będziemy uczyć się od Niego cierpliwego ich znoszenia - zaznaczył liturgista.

Dodał również, że pasyjna duchowość św. Rity i jej szczególne nabożeństwo do Męki Pańskiej są „znakiem zobowiązującym i pewnym drogowskazem dla jej czcicieli”.

Po Mszy św. odbyły się modlitwy do św. Rity oraz odczytanie intencji pielgrzymów, które są składane w kościele w Niedzborzu. Była też procesja z Figurą św. Rity i jej relikwiami. Figurę niosły cztery Damy św. Rity. Ponadto odbyło się błogosławieństwo róż – symbolu Świętej, a na zakończenie – ucałowanie jej relikwii.

„Słodką” niespodzianką dla uczestników odpustu były ciasteczka św. Rity o smaku różanym, którymi przed kościołem, po wszystkich modlitwach, częstowały Damy św. Rity.

Jak zaświadcza proboszcz parafii ks. Zbigniew Olszewski, za sprawą obecności relikwii św. Rity w parafii Niedzbórz, dzieje się wiele łask. Proboszcz wraz z parafianami dokumentują te sprawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę