Młodzieżowa Rada Duszpasterska Diecezji Płockiej o nowych inicjatywach

Biskup płocki Szymon Stułkowski powołał nowy skład Młodzieżowej Rady Duszpasterskiej Diecezji Płockiej. W jej skład weszło kilkanaście osób, reprezentujących wspólnoty młodzieży, działające w diecezji: - 43. Synod Diecezji Płockiej zaleca współpracę wspólnot ludzi młodych z duszpasterstwem młodzieży – przypomniał ks. Krzysztof Ruciński, diecezjalny duszpasterz młodzieży.

Rada Młodzieżowa 2023
plock.gosc.pl

Na początku spotkania w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym „Studnia” w Płocku (15 kwietnia br.) bp Szymon Stułkowski wręczył nominacje nowo powołanym członkom Rady.

O tym, jaki powinien być jej charakter i czym powinna się zajmować powiedział ks. Krzysztof Ruciński, diecezjalny duszpasterz młodzieży. Zwrócił uwagę między innymi na konieczność formacji, z czego rodzi się życie duchowe. Poprosił też, aby we wspólnotach wykazywać troskę o liturgię, bo „bez tego nie da się być dobrym katolikiem”. 

- Nie możemy wychodzić z założenia, że będziemy robili wszystko tylko po to, żeby młodzież była w Kościele. Czasami formujemy młodzież na zasadzie „wszystkie chwyty dozwolone”, ale to jest droga donikąd, bo młodzież tak formowana i tak sobie pójdzie z Kościoła, to jest tylko odłożenie tego w czasie – uważał duchowny.

Poprosił też członków Młodzieżowej Rady Duszpasterskiej, aby starali się współpracować z diecezjalnym duszpasterstwem młodzieży, na co wskazuje także 43. Synod Diecezji Płockiej.

Z kolei młodzież stwierdziła, że potrzeba jest pogłębiona i systematyczna praca formacyjna z poszczególnymi grupami ludzi młodych. Ludzie młodzi powinni bardziej zaangażować się w ruchy i stowarzyszenia katolickie. W działaniach na rzecz młodzieży trzeba „rozeznania rzeczywistej sytuacji oraz potrzeb młodego pokolenia”.

Bp Szymon Stułkowski podczas dyskusji zapowiedział utworzenie diecezjalnej szkoły animatora. Będzie ona formować młodych ludzi, aby oni mogli prowadzić duszpasterstwo w  swojej parafii, tak, by „młodzi formowali młodych”. Ważne jest przygotowanie „młodych przez młodych do sakramentu bierzmowania”. Zaproponował również, aby  sakrament bierzmowania w parafiach odbywał się raz w roku.

Najbliższe młodzieżowe wydarzenia duszpasterskie w roku 2023, w których młodzież diecezji płockiej może wziąć udział, to: spotkanie młodzieży w Lednicy (3 czerwca), spotkanie młodzieży i posłanie na Światowe Dni Młodzieży (24 czerwca), c. Mladifest – Festiwal Młodych w Medjugorje (24 lipca – 1 sierpnia), ŚDM w Lizbonie (26 lipca – 7 sierpnia), spotkanie młodzieży po ŚDM (31 sierpnia), Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Rostkowa miejsca kultu św. Stanisława Kostki (16 września), spotkanie Wake up (14 października), ŚDM w wymiarze diecezjalnym (26 listopada), Sylwester wspólnot młodzieżowych (31 grudnia).

Poza tym podane zostały terminy tegorocznych rekolekcji wakacyjnych: Szkoła Kontaktu z Bogiem – rekolekcje dla młodzieży w milczeniu (26 – 30 czerwca), Ruch Światło – Życie (I turnus 27 czerwca – 13 lipca; II turnus 14 – 30 lipca oraz Oaza Ewangelizacyjna (19 – 30 lipca), Wojsko Gedeona (26 czerwca – 6 lipca), Laboratorium Wiary (1 – 9 lipca), Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej z Płocka na Jasną Górę (6 – 14 sierpnia).

W programie spotkania była też wspólna modlitwa i adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy ośrodka „Studnia”.

W skład Młodzieżowej Rady Duszpasterskiej Diecezji Płockiej, powołanej przez biskupa płockiego Szymona Stułkowskiego na okres 3 lat, weszli członkowie młodzieżowych ruchów religijnych i ich asystenci kościelni. Reprezentowane grupy, to: Ruch Światło-Życie, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Liturgiczna Służba Ołtarza, Laboratorium Wiary, Wojsko Gedeona, Diecezjalne Biuro Światowych Dni Młodzieży, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia  oraz Wyższe Seminarium Duchowne. Przewodniczącym Rady został ks. Krzysztof Ruciński, diecezjalny duszpasterz młodzieży.

Głównym zadaniem tego gremium będzie koordynacja różnych inicjatyw ewangelizacyjnych, adresowanych do młodzieży. Działalność Rady ma rozbudzić zapału apostolskiego wśród młodego pokolenia. Patronem Rady jest św. Stanisław Kostka, patron młodzieży, pochodzący z Rostkowa w diecezji płockiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę