Liceum im. KEN w Przasnyszu dziękowało Bogu za jubileusz stulecia

Ks. biskup Szymon Stułkowski przewodniczył Mszy św. w kościele farnym w Przasnyszu, z okazji 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej. Poświęcił też w szkole figurę św. Stanisława Kostki: - Pielęgnujcie marzenia i módlcie się, żeby mogły się one spełnić - zwrócił się do uczniów i społeczności szkoły.

Ken

Bp Szymon Stułkowski w homilii odwołał się do postaci św. Pawła Apostoła, który najpierw prześladował uczniów Jezusa, ale wszystko się zmieniło, gdy spotkał samego Jezusa na swojej drodze i usłyszał pytanie, dlaczego Go prześladuje. Tak zaczęła się jego przygoda, jego współpraca z Nauczycielem, której owocem było wiele pielgrzymek misyjnych: - Ten, który chce być nauczycielem, musi znać drogę, widzieć, dokąd prowadzić – stwierdził biskup.

Zwracając się do nauczycieli zaznaczył, że nawet, jeśli ktoś ma dystans do Boga, do wiary, do Kościoła - to warto to tak odczytać, że naśladuje się trochę tego Nauczyciela, który nie miał budynku szkolnego, nie miał elektronicznych tablic, nie miał ławek - ale miał dwunastu apostołów. Dodał, że uczenie i wychowywanie innych, to piękna przygoda. Poprosił, aby nauczyciele modlili się za swoich wychowanków.

Kaznodzieja przywołał też historię patrona szkoły – Komisji Edukacji Narodowej (powołana w 1773 roku), która była pierwszą tego typu instytucją w Polsce, odpowiedzialną za oświatę. Przez pewien czas na czele KEN stał między innymi biskup płocki Michał Jerzy Poniatowski.

Poza tym bp Stułkowski podarował Pawłowi Kołakowskiemu, dyrektorowi szkoły, książkę „Wanda Błeńska. Spełnione życie”. Przypomniał, że lekarka ta spełniła swoje marzenie, gdy wyjechała na misje i przez ponad 40 lat leczyła tam chorych na trąd, stała się światowej sławy specjalistką w tej dziedzinie.

- Spełniły się jej marzenia. Podczas różnych spotkań mówiła potem: „Pielęgnujcie marzenia i módlcie się o to, żeby Pan Bóg pozwolił je zrealizować” – cytował biskup płocki.

W Mszy św. w przasnyskiej farze uczestniczyła społeczność szkolna, poczty sztandarowe przasnyskich szkół oraz zaproszeni goście.

Po Mszy św., już w holu przasnyskiego liceum – bp Stułkowski poświęcił figurę św. Stanisława Kostki (1550-1568), dłuta Piotra Grabowskiego, ufundowaną przez absolwentów LO. Święty pochodzący z diecezji płockiej „powrócił” na miejsce przygotowane mu jeszcze przed wojną. W specjalnej wnęce na parterze szkoły do 1939 roku stała jego figura, ale w czasie wojny rzeźba zaginęła. Powróciła na swoje miejsce 15 września 2023 roku.

Początek budowy budynku dzisiejszego Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu miał miejsce w 1919 roku. Jego inicjatorami byli architekt Franciszek Grzeszczyk i ówczesny burmistrz Przasnysza Bronisław Matuszewski. W roku 1923 ukończono budowę, a w następnym 10 maja odbyło się uroczyste otwarcie szkoły, wtedy jeszcze gimnazjum. Na uroczystość przybył prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Wojciechowski.

Pierwszym dyrektorem gimnazjum został ks dr. Franciszek Bronisław Zalewski. W ciągu minionego stulecia szkoła przechodziła przemiany strukturalne i rozwijała się. W roku 1966 została uhonorowana „Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego”. W dwusetną rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej Rada Pedagogiczna postanowiła nadać szkole imię tej instytucji państwowej. Ceremonia ta odbyła się w dniu 24 lutego 1973 roku. W 1983 roku szkoła otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej. W latach 2002-2004 wybudowano i oddano do użytku salę gimnastyczną. Od 2022 roku funkcję dyrektora LO im. KEN pełni Piotr Kołakowski.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę