Księża diecezji płockiej podziękowali za 25 lat kapłaństwa

W kaplicy Dobrego Pasterza Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku ks. biskup Szymon Stułkowski 15 czerwca br. przewodniczył Mszy św. dziękczynnej za 25 lat kapłaństwa 15 księży diecezji płockiej: - Gdy idziemy do ołtarza z nawróconym sercem, dajemy wiarygodny znak powołania – powiedział w homilii biskup płocki. Kapłani - jubilaci należą do pokolenia JP II.

IMG 0117
plock.gosc.pl

Księża jubilaci przyjęli święcenia kapłańskie w roku 1998. Z bp. Szymonem Stułkowskim koncelebrowali Mszę św. dziękczynną za ćwierć wieku kapłaństwa. Hierarcha zauważył, że minione 25 lat posługi duszpasterskiej, to zarazem „25 lat zaufania Bogu i ludziom”.

Biskup zaakcentował także, że „ksiądz upodabnia się wciąż do Chrystusa przez posługę, którą spełnia i dzięki spotkanym ludziom”. Podkreślił wagę i odpowiedzialność posługi dla dobra dusz ludzi, by nie trafiły do piekła.

- Gdy idziemy do ołtarza z nawróconym sercem, gdy przebaczamy sobie nawzajem i dążymy do jedności, gdy cenimy sobie kapłańskie spotkania - dajemy innym wiarygodny znak przeżywanego przez nas powołania – powiedział Pasterz Kościoła płockiego.

Podczas rocznicowej Mszy św. kapłani diecezji płockiej odnowili przyrzeczenia kapłańskie, przyjęli krzyż na pamiątkę jubileuszu i wspólnie zaśpiewali „Te Deum”, dziękczyniąc Bogu za ćwierć wieku pracy poświęconej Bogu i ludziom.

Jubilaci wstąpili do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku w 1992 roku (w większości), na pierwszym roku było ich 19, w gronie jubilatów znalazło się 15 księży. Opiekunem rocznika był ks. inf. dr Tadeusz Rutowski. Gdy byli w seminarium, trwał pontyfikat papieża Jana Pawła II.

Święceń kapłańskich 13 czerwca 1998 roku udzielił im biskup płocki Zygmunt Kamiński. W gronie jubilatów są przede wszystkim proboszczowie parafii diecezji płockiej, a także wykładowca UKSW w Warszawie i KUL Jana Pawła II w Lublinie.