Ks. bp Mirosław Milewski przewodniczył odpustowi parafialnemu w Chociszewie

- Warto mieć zdrowy dystans do tego, co na ziemi. Jako chrześcijanie wierzymy, że doczesność, to ledwie zapowiedź życia przyszłego – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w parafii pw. św. Leonarda w Chociszewie, gdzie przewodniczył Mszy św. odpustowej. Udzielił też sakramentu bierzmowania młodym parafianom.

Chociszewo, Parafia Pw. Św. Leonarda

Bp Mirosław Milewski przypomniał postać św. Leonarda z przełomu V/VI wieku. Święty był potomkiem możnego, francuskiego rodu, żył na dworze króla Franków. Jednak widział tam nie tylko przepych i bogactwo, ale też intrygi, obłudę, rozwiązłe życie. Opuścił dwór, został księdzem, nawrócił wielu ludzi na chrześcijaństwo. Został pustelnikiem, ale ponieważ wędrowały do niego pielgrzymki, z pustelni zrobił się klasztor. Leonardowi przypisywano moc uzdrawiania, słynął z troski o uwięzionych.

- Wydawać by się mogło, że św. Leonard nie ma nic wspólnego ze współczesnością, bo żył tak dawno, świat wyglądał wtedy inaczej, czasy się zmieniły. Jednak byłoby to błędne myślenie. W tych listopadowych dniach, gdy wciąż jeszcze dopalają się znicze na grobach naszych bliskich, warto podjąć refleksję nad naszym życiem, także młodym życiem. Przykład życia św. Leonarda jest antytezą współczesnej filozofii „użycia życia” – głosił biskup.

Stwierdził, że zewsząd dobiega zachęta do korzystania z życia, negowanie życia po śmierci, konieczność doświadczania wielu różnych doznań, bo tylko to się liczy. Gdy normalne życie już nie wystarczy, pojawia się alkohol, narkotyki, dopalacze, uzależnienie od gier komputerowych czy smartfona.

Kaznodzieja zaznaczył, że trzeba zachować dystans do wszechobecnych pokus tego świata. Świętemu Leonardowi wystarczył klasztor w lesie. Zrezygnował z życia w luksusie i przepychu: - On zrozumiał, że nie o to w życiu chodzi. Nie oszalał z nadmiaru posiadania rzeczy materialnych. Zobaczył w tym wszystkim drugie dno, dostrzegł niebezpieczeństwo utraty duszy. Wybrał więc biedę zamiast bogactwa. Wybrał spotkania z pobożnym ludem zamiast z arystokratami – powiedział biskup.

Odwołał się do Ewangelii według św. Łukasza (Łk 20, 27.34-38), w której saduceusze zapytali Jezusa o zmartwychwstanie. Ten wytłumaczył im, że życie po śmierci jest inne niż ktokolwiek może to sobie wyobrazić; że w niebie, u Boga, nie będzie żon czy mężów, nie będzie biednych czy bogatych, nie będzie głupich czy mądrych – „tam będzie tylko miłość, którą ofiaruje Bóg”.

- Niebo, to rzeczywistość, której zwykły człowiek nie jest w stanie pojąć, świat realny daje jedynie jego namiastkę. Niebo, to w porównaniu z ziemią, eksplozja życia, ale i eksplozja miłości. Warto więc mieć zdrowy dystans do tego, co na ziemi. Jako chrześcijanie wierzymy, że doczesność, to ledwie zapowiedź życia przyszłego – powiedział bp Milewski.

Hierarcha zwrócił się też do młodzieży, które miała przyjąć sakrament bierzmowania. Podkreślił, że to młodzi są obecnie szczególną troską Kościoła, bo dzięki nim będzie kontynuowany przekaz wiary w Jezusa Chrystusa kolejnym pokoleniom. Skutkiem bierzmowania ma być dzielenie się wiarą z innymi, a także ściślejsza więź z Kościołem. Nie ma innych form podtrzymania więzi z Kościołem, jak tylko przez praktyki religijne i przyjmowanie sakramentów.

Parafia pw. św. Leonarda w Chociszewie została utworzona w XV wieku przez biskupa płockiego Pawła Giżyckiego. Kościół (architektura drewniana) pochodzi z XIX wieku. Parafia należy do dekanatu Zakroczym. Proboszczem parafii Chociszewo jest ks. Marek Grzeszczak. Na jej terenie znajduje się miejscowość Wychódźc, gdzie prawdopodobnie przeprawiał się przez Wisłę król Władysław Jagiełło w 1410 roku i latach późniejszych, na tzw. moście na łodziach.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę