Ks. bp M. Milewski w uroczystość Wszystkich Świętych: po drugiej stronie jest życie

- Trudno dziś uciec od pytania, co jest po drugiej stronie? Dzisiejsza uroczystość nam odpowiada: życie – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu zabytkowym w Alejach Kobylińskiego w Płocku.

Wszyscyswieci
foto: Fra Angelico,"Wszyscy święci"/Wikimedia Commons

Bp Milewski w homilii zaznaczył, że Bóg wpisał w ludzkie serca wielkie pragnienia: wielkiej miłości, pełnego szczęścia, wewnętrznego pokoju, sprawiedliwości. Skoro to zrobił, zaplanował także jak mogą się spełnić. Żyjąc nawet najpiękniej na tym świecie nie znajdzie się nikogo ani niczego, kto zaspokoiłby wszystkie pragnienia, bo tego świat dać nie może. Serce pozostanie niespokojne do końca życia, aż do chwili, w której spocznie w Bogu. 

Kaznodzieja podkreślił, że w uroczystość Wszystkich Świętych wspominamy i czcimy wszystkich świętych, także tych, o których nikt nie wie, a którzy tak pięknie przeżyli swoje życie, że spotkali Boga twarzą w twarz. Oni pokazują kierunek życia.

- Trudno tego dnia uciec od pytania, co jest po drugiej stronie? Uroczystość dzisiejsza nam odpowiada: życie. Jak wygląda życie po drugiej stronie? Dokładnie tego nie wiemy – głosił biskup pomocniczy diecezji płockiej.  

Dodał, że pismo święte mówi o niebie tylko w obrazach: Apokalipsa opisuje niebo, jako święte miasto, nad którym zamiast słońca „świecić” będzie sam Bóg, każdy będzie opromieniony Jego obecnością i miłością; Jezus porównuje niebo do domu, mówiąc, że w domu Jego Ojca jest mieszkań wiele; św. Paweł za to mówi po prostu: „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują” 

- Pozostaje postawić sobie jeszcze jedno pytanie: jaka droga wiedzie do tego życia? Odpowiedzi udziela nam Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Błogosławieni, czyli szczęśliwi są nie ci, którzy potrafią się w tym świecie rozpychać łokciami, dobrze ustawić, kombinować. Błogosławionymi nazywa ludzi, których serca pragną pokoju, sprawiedliwości, miłosierdzia; błogosławieni są ci, których serca są ubogie, ciche, cierpliwe i pokorne - wymienił biskup. 

Bp Milewski stwierdził też, że „to nie jest droga tego świata, to jest droga ducha, droga wnętrza”. Żeby ją odkryć trzeba się zatrzymać, zastanowić, zajrzeć do środka. W uroczystość Wszystkich Świętych warto się zatrzymać i pomyśleć o upływającym czasie, o jego wykorzystaniu, o tym, czym żyję.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę