Ks. biskup Szymon Stułkowski: uczelnia jest miejscem rozwijania talentów

Ks. biskup Szymon Stułkowski wziął udział w 56. inauguracji roku akademickiego w płockiej Filii Politechniki Warszawskiej (3 października br.): - Z perspektywy wiary uczelnia wyższa to jest miejsce, gdzie człowiek może rozwijać dary, talenty, jakie otrzymał od Pana Boga - zwrócił się do społeczności akademickiej Pasterz Kościoła płockiego.

Bp Stułkowski podziękował płockiej uczelni za „tworzenie dobrego klimatu do tego, aby młodzi ludzie mogli odkryć to, co otrzymali w darze, rozwinąć i oddać to światu, żeby stawał się bardziej ludzki, bardziej Boży”.

Życzył studentom i wykładowcom, aby mimo to, że będą zdarzać się różne trudności, przeżyli także rok przygody: przygody studiowania, przygody pracy naukowej. Obiecał modlitwę za wszystkich diecezjan i zaprosił na wspólną modlitwę środowisk akademickich w niedzielę 15 października, w katedrze.

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. inż. Jarosław Milewski. Nosił on tytuł: „Energetyka wobec współczesnych zagrożeń, wyzwań i szans”.

Politechnika Warszawska Filia w Płocku została powołana do istnienia zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 kwietnia 1967 roku. Filia jest integralną jednostką Politechniki Warszawskiej - największej, najstarszej i najwyżej cenionej uczelni technicznej w Polsce.

Płocką uczelnię tworzą dwie podstawowe jednostki organizacyjne: czterokierunkowy Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Prorektorem uczelni jest dr hab. inż. Renata Walczak, prof. ucz.