Ks. biskup Szymon Stułkowski: trzeba przekazywać innym doświadczenie wiary

- Mamy iść z wiarą do tych, którzy przyjdą po nas. Mamy przekazywać swoje doświadczenie wiary innym – powiedział biskup płocki Szymon Stułkowski w Szwelicach (10 maja br.). W parafii tej przeprowadził kanoniczną wizytację pasterską.

Szwelice, Parafia Pw. Św. Jana Chrzciciela

Bp Szymon Stułkowski w homilii odwołał się do czytania z Dziejów Apostolskich (Dz 14,19-28) o tym, jak Żydzi potraktowali Apostoła Pawła, który głosił Jezusa Chrystusa. Wywlekli go z miasta, ukamienowali, sądzili, że nie żyje. Jednak Paweł podniósł się i poszedł dalej ze swymi braćmi głosić Ewangelię.

Duchowny dodał, że Paweł, choć nie należał do Dwunastu, nazywany jest Apostołem Narodów: - Spotkaliśmy w swoim życiu apostołów, którzy wyszli do nas z żywym Bogiem. Warto o nich pamiętać i za nich podziękować. Byli to najczęściej rodzice, którzy przynieśli nas do chrztu i wychowali w wierze – zaznaczył kaznodzieja.

Zdaniem bp. Stułkowskiego nieraz lekceważy się to, co przekazali matka i ojciec. Jednak trzeba pamiętać o tym, że wiara jest „przenoszona z człowieka na człowieka”.

- Jesteście tymi, którzy doświadczyli wiary i którzy innym pozwalają doświadczyć wiary. Macie tu piękną świątynię, dbacie o swoje miejsce modlitwy, ale to od was będzie zależało czy ktoś w przyszłości będzie tu przychodził. Mamy iść dalej z wiarą do tych, którzy przyjdą po nas. Mamy przekazywać swoje doświadczenie wiary innym – zaakcentował biskup płocki.

Dodał, że świadectwo wiary w Boga przekazuje się modlitwą, świadectwem życia, ale i rozmową. Wierni w parafii tworzą historię danego miejsca, także historię wiary, która jest od wieków przekazywana. Trzeba się nią dzielić i o niej opowiadać.

- Jesteście jak apostołowie dzisiejszych czasów. Nikt w nas jeszcze nie rzuca kamieniami, ale nieraz o wiarę trzeba powalczyć. Są tacy, którzy chcieliby wyśmiewać Pana Boga i Kościół, wyrwać Go z serc – zauważył hierarcha.

W czasie Mszy św. bp Szymon Stułkowski udzielił sakramentu namaszczenia chorych wiernym z parafii w Szwelicach.

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Szwelicach (dekanat Maków Mazowiecki) została erygowana w 1402 roku przez biskupa Jakuba z Korzkwi. Obecny kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca konsekrowano w 1973 roku. Parafia liczy ponad 2250 mieszkańców. Od 2016 roku jej proboszczem jest ks. kan. Marek Dyga.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę