Ks. biskup Szymon Stułkowski: relacja z drugim człowiekiem jest jak lekarstwo

- Relacja jest jak lekarstwo, która przynosi umocnienie i daje nadzieję, że ja jestem dla kogoś i ktoś jest dla mnie - powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie (13 lutego 2024 r.). Z okazji Światowego Dnia Chorego modlił się z podopiecznymi i pracownikami tej placówki.

Miszewo

Biskup płocki Szymon Stułkowski przewodniczył Mszy św. w kaplicy Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie, z okazji Światowego Dnia Chorego. Uczestniczył w niej również ks. Piotr Gadomski, kapelan DPS i miejscowy proboszcz.

Bp Stułkowski stwierdził, że w człowieku jest skłonność i do zła, i do dobra. Można więc kogoś ze złości skrzywdzić, ale zło nigdy nie pochodzi od Pana Boga. Wypowiadane w modlitwie „Ojcze nasz” słowa „i nie wódź nas na pokuszenie” są prośbą, aby Pan Bóg bronił człowieka przede pokusą do złego. 

Kaznodzieja przywołał Ewangelię według św. Marka (8,14-21). Uznał, że można w niej odczytać zachętę, aby „wypatrywać dobra w drugim człowieku i w sobie, i tym dobrem się dzielić”: - Chcemy, żeby zwyciężało dobro, które Pan Bóg w nas zasiewa – podkreślił.  

Gość DPS-u w Nowym Miszewie przywołał doroczne „Orędzie” papież Franciszka na Światowy Dzień Chorego. Ojciec święty zwrócił w nim uwagę, że oprócz tradycyjnej diagnostyki lekarskiej, jest też jeszcze jedno, bardzo ważne lekarstwo - to drugi człowiek. 

- Bardzo ważne są relacje z ludźmi, budowanie relacji, żebyśmy nie byli sami i nie zostawiali samych innych ludzi. Relacja jest jak lekarstwo, która przynosi umocnienie, uzdrowienie, daje nadzieję, pociechę, sens życia, że ja jestem dla kogoś i ktoś jest dla mnie. W tym domu, w tej wspólnocie jesteście nawzajem dla siebie. Bardzo potrzebne są dobre relacje między ludźmi – zaakcentował bp Stułkowski.   

Po Mszy św. mieszkańcy domu zaprezentowali program artystyczny o znaczeniu miłości w życiu człowieka. Potem bp Szymon Stułkowski odwiedził podopiecznych, którzy są obłożnie chorzy, rozmawiał z nimi i udzielał błogosławieństwa. 

Dom Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie jest przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Mieszka w nim niespełna 190 osób. Dom posiada Certyfikat „Opieka Bez Agresji”. Jego dyrektorem jest Jarosław Mioduski. Mieszkańcy domu mogą korzystać z licznych pomieszczeń terapeutycznych, relaksacyjnych i rehabilitacyjnych, a także mają zapewnioną możliwość uczestniczenia w praktykach religijnych na terenie domu.