Ks. biskup Szymon Stułkowski: przekazywanie wiary ludziom młodym to misja i zadanie

O tym, że należy ludziom młodym opowiadać o sobie, swoim życiu i swojej wierze w Boga, powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w parafii pw. św. Jana Ewangelisty w Bogatem. Była to jego pierwsza kanoniczna wizytacja pasterska w parafii jako biskupa płockiego.

Wizytacja Bogate 2023

Bp Szymon Stułkowski w homilii zwrócił uwagę, że w parafii Bogate, która istnieje od 1399 roku, wciąż z pokolenia na pokolenie przekazywana jest wiara w Boga. Starsi przekazują ją młodszym, swoim dzieciom i wnukom. To jest „misja i zadanie”. 

Poprosił uczestników Mszy św., aby swoim wnukom opowiadali historię swojego życia, przeżywanego z Panem Bogiem. Będąc w dojrzałym wieku, są „żywym podręcznikiem historii”. Powinni przekazywać też młodym miłość do Pana Boga.

- Wiemy, że jest to niełatwe, ponieważ młodzi, posiadając różne komunikatory, są zalewani informacjami z różnych źródeł. Mimo to mówcie im o tym, jak się modlicie, jak przeżywacie swoją chorobę, swoje cierpienie. To jest piękna katecheza do tych, którzy - jak ufamy – przejmą wiarę po nas – powiedział bp Stułkowski.

Hierarcha zaznaczył, że w czasie Mszy św. trwa szczególna modlitwa o umocnienie osób chorych. Aby przyjąć sakrament namaszczenia chorych „nie trzeba świadectwa od lekarza”.

- Prosimy Jezusa, aby wszedł w naszą sytuację choroby, cierpienia.  Sakrament namaszczenia chorych nie zawsze będzie skutkował tym, że zostaniemy fizycznie uzdrowieni, ale zawsze Jezus wchodzi w naszą sytuację życia. Każe nam inaczej spojrzeć na chorobę, daje poczucie, że chory nie jest sam ze swoją chorobą. Jezus mówi nam, że razem z nami niesie wtedy swój krzyż, że choroba to dar, który możemy Mu ofiarować, na przykład za pokój w świecie – zwrócił uwagę Pasterz Kościoła płockiego.

W czasie Mszy św. (16 marca br.) udzielił sakramentu namaszczenia chorych osobom starszym, chorym i potrzebującym tego sakramentu.

Bogate było gniazdem rodowym Bogackich herbu Prawdzic. Parafia pw. św. Jana Ewangelisty w Bogatem powstała w 1399 roku. Pierwsza świątynia służyła parafianom około sto lat. Obecna, murowana, w stylu gotyckim, została wzniesiona przed rokiem 1481. W 1781 roku biskup Antoni Narzymski, sufragan pułtuski, ówczesny właściciel wsi Bogate, odnowił i przekształcił częściowo kościół parafialny. W czasie I wojny światowej świątynia została częściowo uszkodzona. W ołtarzu głównym znajduje się XVIII-wieczny obraz św. Anny,  patronki świątyni.  Parafia liczy obecnie około 2130 parafian, jej proboszczem jest ks. mgr Cezary Olzacki.