Ks. biskup Szymon Stułkowski: potrzebujemy duchowych korzeni, aby rozkwitać dobrem i miłością

- Człowiek potrzebuje duchowych korzeni. Tylko wtedy może rozkwitać dobrem, miłością, życzliwością, pokojem serca. Takiego pięknego „bukietu” Bóg od nas oczekuje – powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w parafii Radzanowo koło Płocka. W parafii tej udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania.

Spring 1376388 1280

Bp Szymon Stułkowski w homilii przywołał wydarzenie koronacji króla Karola III, z całym jego bogatym ceremoniałem, w którym było też namaszczenie króla na głowę Kościoła anglikańskiego. Stwierdził, że obecni w kościele, ludzie wierzący, też zostali namaszczeni i są ludem królewskim, mającym udział w królewskiej misji Jezusa Chrystusa.

Kaznodzieja powiedział, że królowanie Jezusa jest związane z tronem, którym jest krzyż i z koroną, która jest z ciernia. Jego władza, związana z królowaniem, objawiona została w Wieczerniku, kiedy zrobił to, co robi sługa: umył nogi uczniów. Zrobił więc coś, co zwykle robił niewolnik. Do takiego królowania zaprasza, zachęca i powołuje Jezus. Na tej drodze realizacji misji królewskiej ludzie wierzący są od swojego chrztu św.

- W Kościele droga kariery wiedzie w dół, w służbę, jeśli ktoś tego nie rozumie, to niewiele zrozumiał z Ewangelii. Chodzi o to aby stać się sługą, tak jak uczynił to Jezus – zaakcentował hierarcha. 

Przypomniał, że gdy wybrano na sługi diakonów, apostołowie nakładali na nich ręce, żeby otrzymali dar Ducha Świętego do swojej służby. Ten sam gest zostanie wykonany wobec bierzmowanej młodzieży, aby wyprosić dla niej dar Ducha Świętego. Towarzyszyć będzie temu modlitwa, aby młodzi mieli serca otwarte na moc Bożego Ducha, by chcieli służyć Bogu i ludziom według różnych powołań. 

- W realizowaniu powołania do służby najważniejsze jest to, żeby nie stracić z oczu celu. Jezus powiedział uczniom, że idzie do Ojca, żeby przygotować „mieszkań wiele”. Trzeba żyć ze świadomością, że tu się życie nie kończy. Tu realizuje się powołanie, ale moją ojczyzną jest niebo – podkreślił hierarcha.

Zwrócił uwagę, że aby realizować swoje powołanie, potrzeba żywej relacji z Panem Bogiem. Przywołał obraz kwitnących rzepaków, bzów czy kasztanowców: one kwitną, ponieważ mają korzenie. Tymczasem człowiekowi potrzeba „duchowych korzeni”. Bóg chce, żeby młodzi ludzie te korzenie jeszcze mocniej w Niego zapuścili i żeby „rozkwitali dobrem, miłością, życzliwością, pokojem serca”. Takiego właśnie „pięknego bukietu” Bóg od nich oczekuje. 

W czasie Mszy św. bp Szymon Stułkowski udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii pw. św. Floriana w Radzanowie. Jej proboszczem jest ks. Andrzej Kopczyński.