Ks. biskup Szymon Stułkowski: nie bójmy zbliżać się do Jezusa – Światłości świata

- Jezus najbardziej zabłyśnie światłością miłością i miłosierdziem, kiedy jako Baranek złoży na krzyżu ofiarę za nasze zbawienie. Nie bójmy się zbliżać do Niego – powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski podczas Mszy św. pasterskiej w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku (25 grudnia 2023 r.).

IMG 9819
foto: polichromia Katedry Płockiej - W. Drapiewski

Bp Szymon Stułkowski przypomniał, że osiemset lat temu, w 1223 roku, w Greccio we Włoszech św. Franciszek zbudował pierwszą szopkę. Od tego czasu takie przedstawienia są obecne w kościołach, domach i innych miejscach. 

Swoją homilię oparł na omówieniu ilustracji Bożego Narodzenia, którą otrzymali wierni. Na obrazie najjaśniej jest tam, gdzie znajduje się Dzieciątko Jezus. Ono jest źródłem światła, przy Nim ogrzewają się pasterze. Św. Józef stoi jakby nieoświetlony, w cieniu, zawsze jakby lekko wycofany, ale „niesamowicie zasłuchany w wolę Bożą, pełniący ją, odpowiedzialny mąż Maryi i opiekun Jezusa”. Światło tworzy wokół jego głowy aureolę, podkreślającą świętość. 

Pod żłóbkiem u stóp Jezusa i Maryi śpi Baranek, który już zapowiada to, po co Jezus się narodził, a „Narodził się po to, by wziąć na siebie nasz grzech”. Jest Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata, jak powiedział o Nim Jan Chrzciciel: - Jezus najbardziej zabłyśnie światłością, miłością i miłosierdziem kiedy jako Baranek złoży na krzyżu ofiarę za nasze zbawienie – zaakcentował bp Stułkowski.

Życzył, by obraz ten zapraszał do zbliżania się do Światłości świata, jaką jest Jezus - przez modlitwę, przez słowo Boże, przez sakramenty, zwłaszcza, gdy oczyszcza się serce, gdy Jezus „wypala światłem miłości naszą dusze i serce”, gdy karmi Swoim Ciałem i Swoją Krwią, gdy nas rozpala, „żebyśmy my jako światło świata ten świat przemieniali”.


- Baranek u stóp Dzieciątka Jezus przypomina też, że przeszliśmy przez bramę łączącą się z ofiarą zbawczą Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata w chrzcie świętym. Katedra to pierwsze miejsce chrztu w diecezji – zaznaczył duchowny. 

Poprosił też o modlitwę w intencji dorosłych osób, które w noc paschalną w katedrze przyjmą chrzest, ponieważ jako dorośli zdecydowali się prosić o wiarę, o chrzest. To „znak pociechy”, że promieniowanie światłością, którą jest Jezus, jest czytelne - dorośli nie ochrzczeni odkrywają wiarę. 

W czasie homilii bp Stułkowski oddał też głos ks. kan. Stefanowi Cegłowskiemu, proboszczowi parafii katedralnej pw. św. Zygmunta w Płocku. Opowiedział on o tegorocznej szopce katedralnej. 

Znalazło się w niej wiele symbolicznych elementów, w tym nawiązanie do siedmiu Kościołów z Apokalipsy św. Jana. Z parafią katedralną połączono parafie: św. Stanisława Kostki, św. Benedykta, św. Jana Chrzciciela, św. Maksymiliana Kolbego („Górki), farną św. Bartłomieja i św. Jadwigi. Te wspólnoty „powinny wzajemnie trwać, umacniać się”. 

- Aby żłóbek odczytać, trzeba najpierw do katedry wejść, przez Drzwi Płockie, przez wyznanie wiary na drzwiach: „Dom mój dom modlitwy jest”. Jezus sam powiedział o sobie: „Ja jestem bramą, kto wejdzie przeze mnie będzie zbawiony”. To jest ta brama do żłóbka, która ma nas przemienić - interpretował proboszcz.