Ks. biskup Szymon Stułkowski: nauczając bierzmy przykład z Jezusa Nauczyciela

O tym, aby nauczając w szkole, wzorować się na Jezusie, najważniejszym Nauczycielu oraz na Jego słowie, powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w Rypinie. Na terenie parafii pw. św. Stanisława Kostki 4 września br. odbyło się oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego w województwie kujawsko-pomorskim. Poza tym biskup płocki dokonał poświęcenia nowego budynku Zespołu Szkół nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Rypinie.

IMG 0123

Bp Szymon Stułkowski przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej w kościele parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie, z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2023/2024 w województwie kujawsko-pomorskim. Wspólnie modlono się w intencji uczniów i nauczycieli, rozpoczynających kolejny rok edukacji szkolnej.

W homilii Pasterz Kościoła płockiego przywołał słowa z Ewangelii według św. Łukasza (4,16-30), gdzie zawarty jest opis obecności Jezusa w szabat w synagodze. Jezus jest tam przedstawiony jako nauczyciel. Bp Stułkowski zaznaczył, że nauczanie Jezusa było oparte na słowie Bożym. Hierarcha polecił, aby podobnie wierni, w tym nauczyciele, również wpatrywali się w Jezusa jako Nauczyciela.

Duchowny odwołał się też do obrazu sali lekcyjnej, w której jest wiele ławek. W ławkach zasiadają uczniowie, aby się uczyć. Natomiast w kościele jest jedna najważniejsza „ławka” – jest nią ołtarz. To z niego człowiek „karmi się Ciałem Pana Jezusa i Jego słowem”.

W czasie Mszy św. bp Szymon Stułkowski odznaczył przechodzącą na emeryturę katechetkę Halinę Celebucką medalem „Zasłużony dla Katechizacji Diecezji Płockiej”. Zostało to entuzjastycznie przyjęte przez uczestników Mszy św. Halina Celebucka pracowała w diecezji płockiej przez 36 lat, a wcześniej katechizowała na Warmii.

Po Mszy św. bp Stułkowski dokonał poświęcenia nowego budynku Zespołu Szkół nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Rypinie. W placówce odbyło się oficjalne przecięcie wstęgi, poza tym społeczność szkoły zaprezentowała część artystyczną pt. „Wczoraj i dziś”. Pokazano między innymi etapy budowy nowego obiektu szkolnego. Została również wykonana pamiątkowa fotografia, dokumentująca uroczystość.

W wydarzeniu w Rypinie uczestniczyła społeczność Zespołu Szkół nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego oraz wielu gości, w tym Anna Gembicka, wiceminister w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski, Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, Marek Gralik, kujawsko-pomorski kurator oświaty, Jarosław Sochacki, starosta rypiński i Jarosław Tomkowski, dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Rypinie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę