Ks. biskup Szymon Stułkowski na Roratach w Płońsku

O tym, aby uczyć się wdzięczności za to, co otrzymuje się od Boga, a także o umiejętności ofiarowania Bogu tego, co samemu się posiada, powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w parafii pw. św. Ojca Pio w Płońsku (22 grudnia br.). Przewodniczył w tej wspólnocie Mszy św. roratniej. 

Płońsk Roraty

Bp Szymon Stułkowski przywołał w kazaniu postaci dwóch kobiet, które ofiarowały swoje dzieci Bogu: Annę, matkę przyszłego proroka Samuela i Maryję, Matkę Jezusa. Przyznał, że spotkał wielu księży i osób zakonnych, którzy mówili, że ich matki ofiarowały ich Bogu na początku życia. Były na to gotowe.

- To piękna dynamika, że Bóg daje dziecko, otrzymujemy je niejako w prezencie od Pana Boga, a potem oddajemy je znów Bogu – uważał Pasterz Kościoła płockiego. 

Powiedział, że zdarza się jednak i tak, że młodzi ludzi chcą iść do seminarium czy zakonu, a rodzice to powołanie „gaszą”. Bywa i tak, że choć dorosłe dziecko wybrało drogę życia dla Boga, rodzice nie byli w stanie tej sytuacji zaakceptować. 

- Cieszmy się obdarowaniem, bez względu na to, czy jest to dziecko, czy też inny dar, który otrzymujemy od pana Boga. Uczmy się od matki proroka Samuela i od Maryi wdzięczności za to, co Bóg nam daje - zwrócił się do wiernych biskup. 

Poprosił też o bycie „radosnymi chrześcijanami”. To jest potrzebne by odkryć, że źródłem radości jest sam Bóg, który obdarowuje człowieka różnymi rzeczami.

Parafia pw. św. Ojca Pio w Płońsku należy do dekanatu płońskiego południowego. Powstała w 2017 roku, jako wyodrębniona z parafii św. Michała Archanioła w Płońsku, św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku i św. Urbana w Baboszewie. Nabożeństwa odbywają się w tymczasowej kaplicy. 5 maja 2019 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę kościoła parafialnego na działce położonej w sąsiedztwie kaplicy. Mszę św. odprawił wówczas bp  Piotr Libera. Proboszczem parafii pw. św. Ojca Pio w Płońsku jest ks. mgr Tomasz Markowicz.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę