Ks. biskup Szymon Stułkowski modlił się z przełożonym generalnym klaretynów

O tym, że człowiek, który zdradza Jezusa, wchodzi w rolę Judasza, powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski 5 kwietnia br. w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku, prowadzonej przez księży klaretynów. Wspólnotę zakonną wizytował o. Mathew Vattamattan CMF z Indii, przełożony generalny Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów.

IMG 4599

Bp Szymon Stułkowski w homilii odwołał się do czytania z Księgi Izajasza (50, 4-9a) o słudze Jahwe, który przeżywa to, co później stanie się udziałem Jezusa. Sługa Boży ze Starego Testamentu też nie zasłania swojej twarzy przed zniewagami i okrucieństwem. Znosi udręki, bo wie, że ma wsparcie Boga. Realizuje swoją misję w posłuszeństwie.

- Sługa Boży jest wierny Temu, który go posłał. Jest posłuszny swojej misji. Tak też swoją misję zbawienia świata realizuje Jezus. W tych dniach Jezus wchodzi już na „ostatnią prostą”. Będziemy z Nim w Wieczerniku, kiedy będzie ustanawiał Eucharystię i gdzie dopatrujemy się początków sakramentu kapłaństwa. W Wieczerniku będzie też z Jezusem inny zdrajca, ten który potem trzy razy się Go zaprze - przypomniał biskup płocki. 

Dodał, że różnica między Judaszem a Piotrem polega jednak na tym, że Judasz powiesił się na drzewie, a Piotr wypłakał swój grzech. Niestety, także ludzie wierzący wchodzą w rolę Judasza, gdy zdradzają Jezusa. Wtedy też trzeba wypłakać swój grzech. Bóg przebacza, ponieważ jak powiedział św. s. Faustynie - „palą Go płomienie miłosierdzia”.

Bp Stułkowski poprosił też, aby podziękować Bogu za Wielki Post, przejść przez Triduum Paschalne do radości zmartwychwstania Jezusa. Trzeba Jezusowi podziękować za to, że zbawił ludzkość i że można ciągle w liturgii to przypominać. 

W parafii na „Górkach” modlił się wspólnie z o. Mathew Vattamattane`m, przełożonym generalnym Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów. Hinduski duchowny przeprowadził wizytację generalną płockiej wspólnoty, między innymi spotkał się z przedstawicielami parafialnych wspólnot.

Zgromadzenie Misjonarzy Synów Niepokalanego Serca Błogosławionej Maryi Dziewicy, nazywane Zgromadzeniem Misjonarzy Klaretynów, założone zostało 16 lipca 1849 roku przez św. Antoniego Marię Klareta  w Vic, a zatwierdzone 22 grudnia 1865 roku przez papieża Piusa IX. Płocką parafię pw. św. Maksymiliana Kolbego wspólnota ta objęła w zarząd 1 lipca 2019 roku. 7 lipca odbył się ingres proboszcza o. Marcina Kowalewskiego CMF. 

Parafia należy do dekanatu płockiego zachodniego. Powstała 18 października 1975 roku, jednak historia samego kościoła jest o wiele starsza, bo sięga XIII wieku i obecności w mieście dominikanów. Parafia liczy obecnie ponad 4 tys. mieszkańców. Obecne budynki podominikańskie dzielone są z prawosławną Parafią Przemienienia Pańskiego. Ojcowie klaretyni prowadzą w parafii aktywną, dobrze znaną w Płocku działalność duszpasterską.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę