Ks. biskup Szymon Stułkowski: grzesznik najpierw powinien pojednać się z tym, z kim jest skłócony

- Gdy grzesznik przychodzi do Boga, najpierw powinien podać rękę temu, z którym jest skłócony – powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski podczas Mszy św. w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku (3 marca br.). Poprzedziła ona 44. Ogólnopolskie Sympozjum Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku pt. „Bóg nie męczy się przebaczaniem. Szanse i wyzwania sakramentu pokuty i pojednania”.

Sympozjum Spowiedz
foto: @wsdplock

Bp Szymon Stułkowski w homilii powiedział, że mimo zanurzenia się przez chrzest św. w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, w człowieku po grzechu pierworodnym pozostaje skłonność do grzechu, stąd potrzeba spowiedzi i wyznania popełnionych grzechów. Niestety bywa tak, że niektórzy zatrzymują się na pierwszej spowiedzi, kolejna bywa dopiero przy bierzmowaniu, jednak „Jeśli zachowasz pamięć o grzechach Panie, któż się ostoi?” (Ps 130).  

Kaznodzieja przypomniał niedawno obchodzoną 92. rocznicę objawień Jezusa Miłosiernego św. s. Faustynie w Płocku.  W „Dzienniczku” przekazała ona słowa Jezusa: „Pragnę, ażeby kapłani głosili to Wielkie Miłosierdzie Moje względem dusz grzesznych. Niech się nie lęka zbliżyć do Mnie grzesznik. Palą Mnie płomienie Miłosierdzia, chcę je wylać na dusze ludzkie” (Dz 50).

- Płomienie miłosierdzia, to przebaczająca miłość Boża. One palą Jezusa, On chce się pozbyć tego żaru, który Go parzy. Chce go wylać na świat, żeby tymi płomieniami wypalać, oczyszczać nasze serca, nasze życie. Znamy słowa papieża Franciszka, że Bóg nie męczy się przebaczaniem. Można po ludzku powiedzieć, że przebaczanie sprawia, że Bóg lepiej się czuje. Miłosierna miłość Pana Boga jest wielka – zaakcentował kaznodzieja.  

Zaznaczył, że w 1984 r. papież Jan Paweł II wydał dokument o spowiedzi i pojednaniu (adhortacja apostolska „Reconciliatio et paenitentia”). Ojciec święty zwrócił tam uwagę na to, co jest najważniejsze, kiedy ludzie spowiadają się: nie jest to dobrze zrobiony rachunek sumienia, ale „uświadomienie sobie, przed Kim człowiek staje; Kim jest Ten, któremu chce wyznać swoje grzechy”. 

- Bóg nie chce śmierci grzesznika. Gdy grzesznik przychodzi do Boga, najpierw powinien podać rękę temu, z którym jest skłócony. Taka jest dynamika spotkania z Bogiem. Widzimy dziś ten „zamach” na sakrament pokuty, na spowiedź. Komuś bardzo zależy na tym, żeby obrzydzić sakrament pokuty. A on jest po to, żebyśmy doświadczyli, że płomienie, które palą Jezusa, nie poparzą nas, ale umocnią w dobru - podkreślił bp Stułkowski. 

Zwrócił się również do uczestników Mszy św. aby „kochać spowiedź i kochać Jezusa, który wychodzi do nas z płomieniami miłosierdzia”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę