Ks. biskup Szymon Stułkowski do strażaków: Jezus też był ratownikiem

Biskup płocki Szymon Stułkowski wziął udział w spotkaniu świątecznym strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej : -  Jezus przychodzi na świat jako ratownik. Ratuje człowieka z niewoli grzechu - powiedział do druhów z Płocka (20 grudnia br.). 

Opłatek

Gospodarzem spotkania świątecznego był st. bryg. Adam Dobrosielski, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. Witając gości, opowiedział o pracy strażaków, która wymaga dyspozycyjności i sprawności. 

- Pan Jezus przychodzi na świat jako ratownik, ale w jakimś sensie też jako strażak, żeby gasić płomienie złego ducha, płomienie grzechu. On ratuje człowieka z niewoli grzechu. Po to Bóg i człowiek rodzi się z Maryi. Świat czekał na to przez wieki, od grzechu pierworodnego i zapowiedzi, że przyjdzie ktoś, kto zmiażdży szatana, ale w kontekście wieczności jest to też szybka interwencja. Zbawiciel przyszedł na świat jako ratownik, aby nas uwolnić od ciężaru grzechu - zaznaczył bp Szymon Stułkowski.

Powiedział też, że Jezus towarzyszy strażakom, gdy pomagając drugiemu człowiekowi, podejmują ryzyko zagrażające ich zdrowiu i życiu: - Jezus też zaryzykował, oddał swoje życie na krzyżu, dlatego wieszamy krzyże jako znak Jego miłości, znak gotowości pomagania człowiekowi – zaznaczył hierarcha.

Pasterz Kościoła płockiego poprosił o wstawiennictwo św. Floriana, patrona strażaków. Życzył, by święty ten wypraszał potrzebne łaski, aby praca strażaków była bezpieczna i maksymalnie skuteczna. Przekazał również życzenia błogosławieństwa Bożego w życiu osobistym i rodzinnym oraz „rozwiązania trudnych supełków w życiu” (za ks. J. Twardowskim).

Spotkanie świąteczne odbyło się na terenie strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przy ul. Popłacińskiej 8 w Płocku-Radzwiu.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę