Ks. biskup Szymon Stułkowski do Rycerzy Jana Pawła II: Bóg w Kościele nas potrzebuje

W parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim odbył się Diecezjalny Dzień Skupienia Rycerzy Jana Pawła II (17 czerwca br.). W diecezji płockiej systematycznie przebywa mężczyzn, którzy chcą należeć do tej wspólnoty: - W nasze ręce Pan Bóg składa los Kościoła. Bóg w Kościele nas potrzebuje - powiedział bp Szymon Stułkowski podczas Eucharystii.

Rycerze

Bp Szymon Stułkowski przewodniczył Eucharystii podczas Diecezjalnego Dnia Skupienia Rycerzy Jana Pawła II z diecezji płockiej. W homilii zwrócił uwagę, że każda Eucharystia uobecnia ofiarę krzyża Jezusa Chrystusa. Punktem kulminacyjnym Eucharystii jest przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Ta przemianę powinna spowodować także przemianę i nawrócenie człowieka.

Biskup płocki odniósł się do postaci patrona parafii – św. Maksymiliana Kolbego. W Auschwitz oddał on życie za innego człowieka - Franciszka Gajowniczka: - Eucharystia uzdalnia nas do tego, żebyśmy byli gotowi oddać życie za Boga i za ludzi. Jezus oddał życie za nas grzeszników, umarł z powodu naszych niewierności. Nie chodzi o to, żebyśmy szukali okazji do męczeństwa, to jest wybór Pana Boga – zwrócił uwagę kaznodzieja.

Przywołał także jubileusz ojców pasjonistów w Przasnyszu w diecezji płockiej, którzy założyli tam klasztor 100 lat temu. Pasjoniści każdego dnia rozważają pasję Jezusa Chrystusa. Ważne jest, aby świadomość tego wydarzenia przynosiła w życiu człowieka dobre owoce.

Bp Stułkowski odniósł się do małej liczby powołań do kapłaństwa i sytuacji w seminariach duchownych. Poprosił uczestniczących w spotkaniu mężczyzn, że gdy usłyszą, że ktoś z ich bliskich chce wstąpić do seminarium - ucieszyli się, zareagowali życzliwie, obiecali wsparcie i modlitwę.

Wyraził też nadzieję, że Pan Bóg troszczy się o swój Kościół, a katolicyzm był zawsze w ojczyźnie silny, więc trzeba mieć nadzieję na trwanie wspólnoty Kościoła. Zapewne będą miały miejsce w niej przemiany: - W nasze ręce Pan Bóg składa los Kościoła. Bóg w Kościele nas potrzebuje, by uobecniać śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa - podkreślił hierarcha.

Po Eucharystii Rycerze mieli okazję na osobiste spotkanie z ordynariuszem diecezji. Poza tym podczas diecezjalnego Dnia Skupienia cześć Rycerzy Jana Pawła II przyjęła awanse na wyższe stopnie.

Zakon Rycerzy Jana Pawła II - Ordo Militiae Ioannis Pauli II - działa w Polsce od 2012 roku. Stara się formować mężczyzn w duchu katolickim oraz kultywować pamięć i nauczanie papieża Polaka. Strojem oficjalnym zakonu są czarne mantule (płaszcze) ze znakiem krzyża i literą M (jak Maryja).

Rycerze świadczą sobie wzajemną pomoc bratnią, umacniają wspólnotę oraz odważnie świadczą o swojej przynależności do Kościoła katolickiego. Pełnią apostolat, na przykład prowadząc działalność społeczną, charytatywną, patriotyczną. Formy apostolstwa w parafiach odbywają się we współpracy z proboszczem.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę