Ks. biskup Szymon Stułkowski do małżeństw: dzielcie się doświadczeniem swojego szczęścia

- Dzielcie się doświadczeniem swojego szczęścia. Mówcie że można być szczęśliwym przez całe życie z jedną żoną, z jednym mężem – wezwał ks. biskup Szymon Stułkowski małżeństwa z parafii pw. Ducha Świętego w Węgrzynowie. Podczas Mszy św. sprawowanej w czasie wizytacji parafii 41 par odnowiło przyrzeczenia małżeńskie.

Węgrzynowo, Parafia Pw. Ducha Świętego (fot. MazowieckiPielgrzym)

Bp Szymon Stułkowski w homilii powiedział, że przez wiele lat spowiadał wiernych w poznańskiej farze. Pytał ich, czy żyją w małżeństwie. Jeśli odpowiadali twierdząco, zadawał kolejne pytanie: czy są w małżeństwie szczęśliwi? 98 procent zapytanych odpowiadało, że tak. Zastanawiał się wtedy, czemu tak jest, bo przecież statystyki mówią, że małżeństwa się rozpadają, a więc małżonkowie nie są szczęśliwi. Tymczasem w konfesjonale słychać co innego.

- Jedyną odpowiedzią było to, że twierdzącej odpowiedzi udzielali ludzie, którzy się spowiadali, a więc uznawali swoją winę, słabość i grzeszność, potrafili powiedzieć „przepraszam”, wyciągnąć rękę na zgodę, dać sobie szansę. Okazuje się, że pójście klasyczną drogą naszej wiary, religijności, pobożności, a więc modlitwa i życie sakramentalne, gwarantują szczęście - uważał biskup płocki.

Dodał, że kazał penitentom dziękować Panu Bogu za dar i łaskę szczęścia, żeby go pilnowali, pracowali nad tym: - Mówcie o tym, że jesteście szczęśliwi. Wielu młodych ludzi nie wie, że może się udać związek na całe życie, bo na przykład nie udało się małżeństwo ich rodziców. Wielu nie jest przygotowanych na to, że można przetrwać kryzys, można z niego wyjść dojrzalszym, mądrzejszym, z większym doświadczeniem – podkreślił duchowny.

Biskup wezwał małżonków, aby „dzielili się doświadczeniem swojego szczęścia. Mówili, że można być szczęśliwym przez całe życie z jedną żoną, z jednym mężem”. Odwołał się również do słów św. Pawła o tym, że mężowie powinni tak miłować swoje żony, jak Chrystus umiłował Kościół.

Dodał, że „związek Jezusa z Kościołem jest płodny”. Człowiek przez chrzest zanurzony w śmierci Chrystusa, ma swoje własne życie. W Kościele wszyscy są braćmi i siostrami, „Kościół nas rodzi, więc miłość Jezusa do Kościoła jest płodna”. Takiej miłości trzeba uczyć się od Jezusa i realizować w związkach małżeńskich, w rodzinach.

Podczas Mszy św. 41 par małżeńskich z różnym stażem (najstarsza para była 56 lat po ślubie) odnowiły przyrzeczenia małżeńskie. Po Mszy św. małżonkowie przyjęli pamiątkowe dyplomy, był też okolicznościowy tort i zdjęcia.

Podczas pobytu w Węgrzynowie bp Szymon Stułkowski dokonał też posłania młodzieży na Światowe Dni Młodzieży w lipcu w Lizbonie. Każdy z ich przyszłych uczestników otrzymał różaniec. Młodzi wezmą udział w międzynarodowej modlitwie dzięki zachęcie proboszcza ks. kan. Rafała Grzelczyka, który w przeszłości był diecezjalnym duszpasterzem młodzieży i organizował wyjazdy na ŚDM.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę