Ks. biskup Roman Marcinkowski na rezurekcji: Bóg w Europie jeszcze nie umarł, On potrzebuje naszego świadectwa

- Bóg w Europie jeszcze nie umarł. On zmartwychwstał i potrzebuje twojego i mojego świadectwa. Tylko zmartwychwstała miłość jest zdolna przemieniać człowieka – podkreślił ks. biskup Roman Marcinkowski podczas Mszy św. rezurekcyjnej w płockiej bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (9 kwietnia 2023 r.).

Rezurekcja 23
foto: Waleria Gordienko

Bp Roman Marcinkowski w homilii podkreślił, że dzień zmartwychwstania Chrystusa zmienił historię ludzkości. Było to najważniejsze wydarzenie w dziejach świata. Ono może przemienić każdego człowieka. W zmartwychwstaniu jest nadzieja człowieka. Trzeba dotrzeć do pustego grobu i pozwolić Bogu odnieść zwycięstwo.

- Wielkanoc, to nie tylko pisanka, ale Zmartwychwstały Chrystus, który w sakramencie chrztu wszedł w nasze życie. On zmartwychwstał dla ciebie i dla mnie. Pozwól Bogu działać w sobie, popatrz na swoje życie. Nie bój się zmartwychwstania. Wielkanoc jest po to, aby przypomnieć sobie, że jesteśmy uczniami Jezusa, świadkami wyznawanej wiary. Trzeba mówić, że Bóg w Europie jeszcze nie umarł. On zmartwychwstał i potrzebuje twojego i mojego świadectwa – powiedział biskup senior. 

Podkreślił, że „wiara nie jest sprawą prywatną sprawą, domaga się świadectwa”. W Kościele nie jest się kimś anonimowym, ale „świadkiem wiary wobec tych, co zgubili skarb wiary, świadkiem zmartwychwstania Pana”. 

Kaznodzieja powiedział, że święta się skończą, przyjdą zwykłe, szare dni, spotkania z ludzi z otoczenia. Podkreślił, że wszędzie tam trzeba zanieść Chrystusa: do domu rodzinnego, pracy, szkoły. Być może w tych miejscach będzie się jedynym świadkiem Chrystusa: - Umiej zaświadczyć. Pada na ciebie promień zmartwychwstania. Dzięki tobie Jezus może zmartwychwstać w każdym człowieku. Nie lękaj się! – wezwał bp Marcinkowski. 

Dodał, że niektórzy wciąż za czymś biegną i nie potrafią włączyć hamulców. Nie mają czasu na spotkanie z Bogiem. Ciągle im czegoś w życiu za mało, za wszelką cenę chcą się dorobić. Jednak w życiu potrzeba czegoś więcej - zauważenia człowieka w człowieku: - Tylko zmartwychwstała miłość jest zdolna przemieniać mnie i drugiego człowieka - konkludował biskup senior. 

W Mszy św. rezurekcyjnej wzięła udział m.in. wspólnota płockiego seminarium duchownego, siostry zakonne, wielu płocczan. Tradycyjnie rozpoczęto ją procesją rezurekcyjną wokół katedry.

Śpiew podczas uroczystej Mszy św. wielkanocnej wykonywał Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses, pod dyrekcją Anny Bramskiej. Na organach grał Wiktor Bramski. Wszystkich gości i wiernych gościł ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej w Płocku. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę