Ks. biskup Piotr Libera: „wszyscy święci”, to nasi bliscy zmarli

O tym, że „wszyscy święci”, to bliscy zmarli, którzy są błogosławionymi z Ewangelii, ponieważ żyją w Bogu i z Bogiem, powiedział ks. biskup Piotr Libera 1 listopada br., w uroczystość Wszystkich Świętych, podczas Eucharystii na cmentarzu zabytkowym w Płocku. Tradycyjnie uczestniczyli w niej płocczanie, duchowieństwo miasta Płocka, przedstawiciele seminarium duchownego.

502CF58F 8E85 4578 A09A 8ADDA14BAE67

POSŁUCHAJ HOMILII [KRDP FM]

Bp Piotr Libera w homilii wygłoszonej na cmentarzu zabytkowym w Płocku stwierdził, że tłumne odwiedzanie cmentarzy w uroczystość Wszystkich Świętych „nie jest celebrowaniem śmierci”. Większości z nich Kościół nie kanonizował ani nie beatyfikował. Niewielu znalazło się w Litanii do Wszystkich Świętych, w większości nie mają figur ani obrazków. Jednak są święci, bo sam Jezus ogłasza tego dnia uroczyście, że należą do błogosławionych, świętych.  

W Ewangelii napisano przecież, że są nimi ubodzy w duchu, którzy wiedzą, że „bogactwo jest zobowiązaniem do służenia innym”; płaczący, czyli wrażliwi na rozmaite ludzkie biedy; cisi i pokorni, zwykli, dobrzy i prości, którzy choćby w sytuacjach takich jak pandemia okazują się prawdziwymi bohaterami; złaknieni sprawiedliwości, którzy nie poddając się dyktatowi opinii czy mody, szukają autentycznej sprawiedliwości i niekłamanego dobra.

Kaznodzieja wymienił także miłosiernych, którzy pochylają się nad łóżkami zarażonych, którzy przywracają nadzieję zranionym, a jako wolontariusze w hospicjach uczą się, że „namysł nad umieraniem podpowiada, jak żyć”; którzy ofiarują innym swoją krew czy nawet całe organy po śmierci. Błogosławieni są też ludzie „czystego serca”, bo wiedzą, że „najważniejsze widzi się sercem”; ludzie wprowadzający pokój, szukający zgody i pojednania; odrzucający kompromis z rzeczywistym złem; ci, których oporu świat nie znosi.

- Święta jest babcia, nad której grobem stoisz, bo umiała zawsze cię rozumieć. Dziadek, który nauczył życia i modlitwy. Ojciec, co choć z przytulaniem miał problemy, zawsze prowadził pewnie za rękę. Mama, której serce bije dla mnie nawet spoza grobu. Współbrat ksiądz, który w konfesjonale znajdował właściwe, ciepłe słowa pojednania. To są „wszyscy święci” - podkreślił kaznodzieja.

Zdaniem bp. Libery uroczystość Wszystkich Świętych mówi, że żyją oni nie tylko we wspomnieniach, choćby najpiękniejszych. Ona obiecuje, że są naprawdę „błogosławionymi” - żyją w Bogu i z Bogiem. Obiecuje to sam Jezus, mówiący na krzyżu ostatkiem sił do łotra: „Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju”. To jest „wielka nadzieja, zapisana w drogowskazach nadziei, jakimi jest Osiem Błogosławieństw”.

Biskup płocki wspomniał też ludzi wątpiących, którzy nie szli drogą taniego kompromisu ani z sobą, ani z wiarą. Jedną z takich osób był François Mitterand, prezydent Francji w latach 1981-1995. Ten „niewierzący czy wątpiący człowiek pasji walki i władzy” miał czasem jakieś niemal mistyczne momenty. Gdy był ciężko już chory na raka, dziennikarz zapytał go: „Załóżmy, że po drugiej stronie czeka na pana Bóg. Co chciałby pan od Niego usłyszeć?”. Odpowiedź brzmiała: „Nareszcie wiesz”. Takiej nadziei bp Libera życzył wiernym miasta Płocka.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę