Ks. biskup Piotr Libera: tajemnica miłosierdzia Bożego przełamała ludzki opór

- Śmierć s. Faustyny była jej przemienieniem się w miłosierdzie. Tajemnica miłosierdzia Bożego przełamała ludzki opór - powiedział ks. biskup Piotr Libera 5 października br., w 85. rocznicę narodzin dla nieba tej Świętej. Z tej okazji przewodniczył Eucharystii w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku. Rocznicową uroczystość poprzedziły rekolekcje dla czcicieli Bożego Miłosierdzia.

Bp Piotr Libera w homilii powiedział, że chrześcijanie umierając rodzą się na nowo - dla nieba i tak było też z siostrą Faustyną. W chwili śmierci w jej sercu zamieszkał na zawsze „Jezus cichy i pokornego serca”.

Duchowny zaznaczył, że lata jej ziemskiej pielgrzymki stały się żywą Ewangelią – „dobrą nowiną pisaną cierpieniem, niezrozumieniem, pisaną trudami i zmaganiami”. Były to jednak także „dni radości, częstego i niezwykle zażyłego, intymnego obcowania z Jezusem Chrystusem, czas radykalnego zaufania Mu”.

- Miłosierny Zbawiciel tych, którzy mówią „ufam Tobie”, prowadzi do głębokiej więzi ze sobą, kieruje na głębię kontemplacji Trójjedynej Miłości. Zaślubiając sobie duszę wybraną, Bóg wyprowadza jednak najpierw na pustynię, by przemawiać do serca oblubienicy. Tam właśnie, na pustyni, pośród wielu prób i zmagań dokonuje się bowiem jej upodobnienie do Oblubieńca, aż do pełnego zjednoczenia z Nim - głosił hierarcha.

Przekazał, że s. Faustyna upodobniła się do swego Jezusa Chrystusa przechodząc najpierw czas „pustyni”, będącej wewnętrzną walką, czasem odrzucenia i sądzenia, przejawami upokorzenia i niezrozumienia ze strony ludzi - także ludzi Kościoła. Podczas lektury „Dzienniczka” uderza fakt, że słowo „cierpienie” najczęściej pojawia się wtedy, kiedy mowa jest o męce Chrystusa i wtedy, kiedy doświadczają Faustynę jej współsiostry.

Bp Libera przypomniał, że w „Dzienniczku” jego Autorka zapisała również regułę dla nowego zgromadzenia zakonnego, jakie miało powstać w przyszłości. Akcentowała w niej miłosierdzie jako fundament, podstawową zasadę życia. Dodał, że dzięki s. Faustynie miłosierdzie „dotarło na peryferie Kościoła”, objęło cały świat. Tajemnica ta „przekroczyła mury, systemy polityczne, przełamała ludzki opór”.

W rocznicowej Eucharystii wzięło udział wielu czcicieli Bożego miłosierdzia, gości i pielgrzymów. Wśród nich rozprowadzane były „Bułeczki św. s. Faustyny” - Święta pracowała w płockim klasztorze między innymi w piekarni.

Uroczystość ku czci św. siostry Faustyny w 85. rocznicę jej narodzin dla nieba w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia poprzedziły trzydniowe rekolekcje. Wygłosił je ks. kan. dr Jarosław Kwiatkowski, rektor sanktuarium.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę